Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Påverka och delta

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i kommunen.

Vi vill att var och en ska hitta sitt eget sätt att delta och göra kommunen gemensam för alla. Det finns flera olika sätt att påverka som invånare. Genom att exempelvis medverka på öppna politiska sammanträden eller skicka oss dina synpunkter kan du delta och påverka det demokratiska beslutsfattandet.

Energi- och klimatstrategi på remiss

Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget till energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Allmänhetens frågestund

Skicka in din fråga via brev eller e-post och få den diskuterad av kommunfullmäktiges ledamöter.

Medborgarbudget

Nässjö kommun vill ta vara på de idéer som finns på landsbygden. Du kan vara med och utveckla platsen där du bor.

Fråga din politiker

Via webben kan du ställa frågor direkt till politikerna. Frågorna och svaren redovisas på kommunens webbplats.

Lämna förslag

Lämna förslag om det som rör kommunens verksamhet. Ditt förslag hanteras av den nämnd eller förvaltning som berörs.

Politiska sammanträden

De politiska sammanträdena är öppna för allmänheten och du kan komma som åhörare och lyssna på debatterna som förs.

Felanmälan och synpunkter

Lämna synpunkter till kommunens verksamheter, det kan vara både klagomål och beröm om det som kommunen ansvarar för.

Detaljplaner

När detaljplaner är i samråds- eller granskningsskedet kan du som berörd lämna synpunkter och närvara vid samrådsmötet.

Sök politiker

Sök kontaktuppgifter till förtroendevalda inom kommunens nämnder, utskott, bolag, stiftelser, råd och förbund.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.