Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Aktivitetsområde & Nässjö Access Skatepark

Det har hänt mycket på gamla sporthallsfältet bakom sim-och sporthallen på Anneforsvägen 22 i Nässjö. Arbetet har skett i etapper och under 2020 färdigställs etapp 3. Här nedan finns information om hur aktivitetsområdet har vuxit fram.

Aktivitetsområdets utformning

Med initiativ från föreningslivet och extern finansiering utfördes under 2018 ett gediget arbete med att bygga Access park. Invigningen av Access park var den 25 maj 2019.

Allt innehåll och alla idéer för aktivitetsområdets utformning är framtaget med hjälp av en god dialog mellan kultur- och fritidsförvaltningen och ungdomar i Nässjö kommun. Ungdomar kommer även vara med i utformningen av attityder och förhållningssätt som ska forma området.

Aktivitetsområdet ska vara en mötesplats för spontanidrott och ett tillgängligt område som inbjuder till kul aktiviteter och rörelse.

Här är alla välkomna!

Arbetet utförs i olika etapper

Etapp 1
Den första etappen av området var skateparken Nässjö Access park, som är ett initiativ av Nässjö basket och finansierad med medel från Allmänna arvsfonden. Nässjö Access park stod klar våren 2019 och invigdes den 25 maj.

Etapp 2
Den andra etappen av området är det som setts växa fram under 2019. Etapp två har fokuserat på att skapa en fungerande infrastruktur på området och göra det tillgängligt och tryggt.

Saker som byggts/gjorts under etapp 2:

 • Genomgående asfalterad gång- och cykelväg med belysning
 • Ny beachfotboll- och volleybollplaner med belysning
 • Ny basketplan med belysning
 • Ny performance-yta med sittplatser
 • Ny toalettbyggnad
 • Flyttat utomhusgymmet och försett det med belysning
 • Parkeringsplatser intill boulebanorna

Det mesta är finansierat med medel från Boverket. Etapp 2 stod klart våren 2020.

Citat från landskapsarkitekterna som har tagit fram den övergripande planeringen för området:

Ett roligt och utmanande projekt! Roligt med alla spännande önskemål och idéer från ungdomarna i Nässjö. Och utmanande att skapa en sammanhållen park med alla nya och gamla aktiviteter. Det känns bra att många av önskemålen har uppfyllts, samtidigt som vi har skapat en park med tydlig röd tråd och stark identitet.

/ Erik och Amanda ÅF Konsult

Etapp 3
Under 2020 färdigställs etapp 3. Förrådscontainern skänkt av InfraNord som smyckades med ett porträtt skapat av Nässjökonstnären Rasmus Jonsson - Art by Raz är nu placerad vid skateparken. Det kommer även finnas publikt WIFI på området som finansierats genom eU-medel och satsningen WiFi4EU.

Saker som byggts/gjorts under etapp 3:

 • Förrådscontainer
 • Naturgräs
 • Konstgräs (på några delar av ytorna)
 • Nytt konstgräs på multisportplanen
 • WIFI (WiFi4EU)
 • Betongbänkar

Under denna etapp var det även tänkt att betongbänkar, speciellt framtagna för området och producerade av Brinellgymnasiets Bygg- och anläggningslinje, skulle placeras ut. Men på grund av covid-19 har inte bänkarna kunnat produceras. Förhoppningen är att produktionen kan sätta igång igen så fort skolan återgår till vanlig undervisning.

Etapp 4
Den fjärde etappen är en del av visionshandlingarna för området och består av en Parkour-park med hinderbana. Här letar kommunen finansiering för att kunna slutföra den sista etappen. Om du har tankar om hur en finansiering av den sista etappen kan vara möjlig tipsa oss gärna genom att kontakta verksamhetsutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen, uppgifter finns i kontaktrutan till höger.

Kontakt

Expandera Minimera

Kultur och fritidsförvaltningen
Enhetschef Fritid
0380-51 80 29


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.