Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Minoritetsspråk

Här får du veta vilka språkliga rättigheter du som talar ett minoritetsspråk har och vilka krav du kan ställa på Nässjö kommun.

Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romska (romani chib) och samiska. 1 januari 2010 kom en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

I januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Från den 1 januari 2019 är alla kommuner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Kommunen ska också föra en strukturerad dialog med dig som tillhör en nationell minoritet för att ge dig inflytande i frågor och beslut som berör dig utifrån ett minoritetsperspektiv.

Din rätt att använda nationella minoritesspråk

Läs mer om din rätt att använda nationella minoritetsspråk på Institutet för språk och fornminnens webbplats:

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
0380-51 80 00
kommunstyrelsen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.