Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nationella minoritetsspråk

Elev som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om hen inte har några kunskaper i språket sedan tidigare. Förkunskaper krävs dock för att en gymnasieelev ska få läsa ett nationellt minoritetsspråk i gymnasieskolan.

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. En elev som anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i sitt nationella minoritetsspråk. Skolan är skyldig att ordna undervisning redan för en sökande elev. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare. I grundskolan och gymnasieskolan gäller detta oberoende om språket talas aktivt hemma. Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan måste dock ha goda kunskaper i språket för att ha rätt att läsa ett nationellt minoritetsspråk.

Även en elev i förskolan har rätt till modersmålsstöd om barnet tillhör ett av de nationella minoritetsspråken. Ansökan för modersmålsstöd i förskolan samt modersmålsundervisning för de nationella minoriteterna görs på samma sätt som för övriga språk.

Se mer information på Skolverkets webbplats,
Skolverket, webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Modersmål för adoptivbarn

Skolan är skyldig att erbjuda undervisning i modersmål till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Detta gäller även om språket inte är ett aktivt språk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Kontakt

Expandera Minimera

Enheten för flerspråkighet
0380-51 76 85


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.