Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Rökfria miljöer

Tobakslagen innebär att det finns rökförbud som gäller inom vissa områden där verksamheter och allmänhet finns. Från den 1 juli utökas den tobakslag som finns idag till att omfatta att flera områden blir rökfria miljöer.

Utökat rökförbud från juli 2019

Till rökfria miljöer läggs nu bland annat busshållplatser och perronger, uteserveringar, lekplatser och entréer.

Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter, vattenpipa och örtprodukter för rökning.

Ansvar för att rökförbudet följs

Du som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, annat utrymme eller område utomhus som omfattas av rökförbud, ansvarar för att regler om rökfria miljöer följs. Ansvaret gäller även för entrén, oavsett om du äger eller disponerar området utanför.

Du som har ansvaret ska se till att det via skyltning informeras tydligt om rökförbudet. Askkoppar eller liknande får inte finnas inom det rökfria området.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, har du rätt att be personen lämna platsen. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att fysiskt avlägsna personen från platsen.

Utökning av rökförbudet gäller flera platser

Från och med den 1 juli 2019 blir det förbjudet att röka på följande platser:

 • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor.
 • Uteserveringar och områden utanför restauranger, caféer och andra serveringsställen.
 • Inhägnande platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner. Rökförbudet gäller även när området används till annat, till exempel konserter.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger, kyrkor, detaljhandel, banker, gallerior, biografer, järnvägsstationer, vårdcentraler och andra allmänna inrättningar.

Rökförbud som fortsätter att gälla

Följande områden har rökförbud sedan tidigare och fortsätter att gälla även med den nya lagen:

 • Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • I restauranger och andra serveringsställen.
 • I lokaler där allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas.
 • I andra lokaler om allmänheten har tillträde till lokalerna till exempel butiker, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner.
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
 • Ett visst antal rum på hotell.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.