Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Miljö, hälsoskydd och naturvård

Miljö, hälsoskydd och naturvård

Nässjö kommun arbetar för en hållbar miljö. Arbetet är förebyggande för att motverka skador på miljö eller påverkan på människors hälsa.

Samhällsplaneringskontoret bedriver en operativ tillsyn enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att:

  • Utöva tillsyn på olika typer av verksamheter
  • Handlägga anmälnings- och tillståndspliktiga åtgärder som till exempel anmälan om miljöfarlig verksamhet, värmepumpar, cisterninstallation
  • Ge råd och information

På denna sida hittar du information om anmälnings- och tillståndspliktiga åtgärder enligt miljöbalken och andra förordningar och föreskrifter.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.