Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Miljö, hälsoskydd och naturvård

Nässjö kommun arbetar för en hållbar miljö. Arbetet är förebyggande för att motverka skador på miljö eller påverkan på människors hälsa.

Samhällsplaneringskontoret bedriver en operativ tillsyn enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att:

  • Utöva tillsyn på olika typer av verksamheter
  • Handlägga anmälnings- och tillståndspliktiga åtgärder som till exempel anmälan om miljöfarlig verksamhet, värmepumpar, cisterninstallation
  • Ge råd och information

På denna sida hittar du information om anmälnings- och tillståndspliktiga åtgärder enligt miljöbalken och andra förordningar och föreskrifter.

Egenkontroll för fastighetsägare

Som fastighetsägare har du skyldighet att genomföra regelbundna egenkontroller.

Läs om vad som innefattas vid Egenkontroll! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll är ett brett område och många fastighetsägare behöver hjälp med hur de ska bygga upp arbetet kring egenkontrollen. Av den anledningen erbjuder Fastighetsägarna online kurser i egenkontroll.

Ta del av Fastighetsägarna's info om webbsystem för Egenkontroll! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Skyldighet att rapportera uppgifter om farligt avfall.

Från och med den 1 november är alla som producerar, transporterar, behandlar, tar emot, mäklar eller handlar med farligt avfall skyldiga att rapportera uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos naturvårdsverket.

De nya reglerna omfattar alla verksamheter där det finns farligt avfall. Det kan exempelvis vara kontor, frisersalonger eller affärer där det finns farligt avfall i form av lysrör, batterier och liknande.

På naturvårdsverkets webbplats kan du som berörs läsa mer,
Nytt sätt att rapportera farligt avfall, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Direktlänk: Naturvårdsverkets avfallsregister.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.