Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Gränsutvisning

Ibland är det oklart var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gränsmarkeringarna försvinna med åren. Om du är osäker på var din fastighetgräns går kan du kontakta en mätningsingenjör på kommunen som kan hjälpa dig att ta reda på det.

Om ingen gränsmarkering går att hitta markeras gränsen i stället med träläkt och sprayfärg, dock är detta inte juridiskt bindande men kan vara tillräckligt för att kunna anlägga mur, staket eller dylikt. En gränsutvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör.

Vi tittar i akterna från Lantmäteriet för fastigheten och tar med oss dem ut och letar efter markeringar. Vi har på vissa delar ett bra underlag men vi kontrollerar dem mot befintliga markeringar. Man kan inte lita på gränserna i översiktskartorna från Lantmäteriet.

Om du vill ha en fullständig gränsutredning och en juridiskt bestämd gräns behövs en fastighetsbestämning. En sådan har endast Lantmäteriet behörighet att utföra. Likaså om gränsen är osäker för kommunen krävs en fastighetsbestämning. Kommunens utredning kan ev användas som underlag för Lantmäteriet.

Lantmäteriet har en tjänst där du kan se vilken information som finns för din fastighet,
Logga in på Min Fastighet, Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnadsexempel för år 2020

Dessa uppdrag görs enligt tidsersättning, vi fakturerar den tid vi lagt ner på uppdraget. På en normalstor bostadsfastighet behövs utredning 1-2 timmar och fältarbete 1-2 timmar.

Timtaxan bygger på prisbasbeloppet år 2019 och justeras med en årlig uppräkning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKR.

Kostnadsexempel

Kartuppdrag

Exkl. moms

Inkl. moms

Utredning och administration

904 kr

1.130 kr

Fältarbete

904 kr

1.130 krDolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.