Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, Industrilås i Nässjö AB

Industrilås i Nässjö AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken till ny verksamhet med pressgjuteri på fastigheten Tuvan 3 i Nässjö kommun.

Ansökan omfattar att årligen producera 4 900 ton gott zink- och aluminiumgjutgods.

Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Verksamheten innebär främst transporter, buller och utsläpp till luft och vatten.

Handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning i Linköping och hos aktförvararen, kanslienheten i Nässjö kommun, Rådhusgatan 28.

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas till Länsstyrelsen Östergötland. Ange diarienummer 11199-2021.

Kontakt

Expandera Minimera

Lämna synpunkter,

Länsstyrelsen
Östgötagatan 3
581 86 Linköping
ostergotland@lansstyrelsen.se

För att ta del av handlingarna,


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.