Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Möt förskolläraren Catrin

Catrin Stenebrand är förskollärare och jobbar på Handskeryds östra förskola. Tillsammans med sina kollegor ansvarar hon för det pedagogiska innehållet på avdelningen. I den här artikeln berättar Catrin om vardagen på förskolan, hur viktigt det är att vara en förebild och hur häftigt det är att se Nässjös framtid formas som individer.

Catrin visste tidigt att hon ville jobba med människor. Gymnasieåren studerade hon på barn- och fritidsprogrammet och under skolåren praktiserade hon på olika förskolor i kommunen. Efter varje praktikperiod blev yrkesrollen mer och mer given för Catrin. Hon beslutade sig för att utbilda sig till förskollärare och har sedan examen jobbat på Handskeryds östra förskola i Nässjö, på avdelning Nyckelpigan. Där går barn som är mellan 3–6 år.

En förskollärare ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen på en förskola. Undervisningen sker hela tiden, spontant utifrån barnens intressen och planerat i exempelvis olika projekt. På Handskeryds östra förskola arbetar pedagogerna dagligen med mål utifrån den läroplan som Skolverket tagit fram. Just nu jobbar de med ett nytt material som heter ”Väpplarna”.

- Väpplarna är fyra superhjältar som fokuserar på olika ämnesområden. Den första superhjälten representerar socialt samspel, den andra språk, den tredje matematik och den fjärde naturkunskap. I takt med att barnen lär känna superhjältarna får de lära sig mer om de ämnen som de representerar. Det handlar bland annat om att vara en bra kompis, matematik som form, längd och antal, språkutveckling och att vara rädd om naturen och källsortera, berättar Catrin.

En vanlig dag på förskolan börjar i lugn och ro. När Catrin öppnar på morgonen spelas lugn musik och lokalerna är dovt och mysigt belysta. När barnen kommer får de välja mellan olika aktiviteter. Vissa sysslar med bygg- och konstruktionslekar eller pysslar i ateljén medan andra vill krypa upp i någon av pedagogernas famn för bokläsning.

- Undervisningen genomsyrar allt. Vid matsituationer som frukost, lunch och mellanmål tränar vi exempelvis på turtagande, finmotorik, enkel matematik och att lyssna på varandra. Det är ofta barnen som styr samtalen och vi pedagoger har ett ansvar att bemöta med ett utvidgat språk som ökar barnens ordförråd och språkförståelse, säger Catrin.

Barnen har stort inflytande över sin vardag. De är med och påverkar lekmiljön och personalen fyller dagarna med innehåll utifrån barnens unika intressen och behov. Efter frukosten är det samling där barn och pedagoger gemensamt, med stödbilder, går igenom planen för dagen och upplyser varandra om vilka som är på plats och vilka som är lediga eller sjuka. Samlingen är också en del av undervisningen och innefattar variationsvis språkträning med rim och ramsor, sång och rytmik till matematik. Efter samlingen delas barnen in i lekgrupper med hjälp av aktivitetskort utifrån vilken aktivitet de vill sysselsätta sig med.

- Allt vi gör på förskolan har ett syfte. Så även leken. Vi som pedagoger är med och stöttar och utmanar barnen hela tiden i deras lärande. Vi är utomhus minst en gång om dagen, då i skogen, på gården eller på utflykt med våra lådcyklar för att utforska närområdet, berättar Catrin.

Att vara en bra förebild är en viktig del i yrkesrollen. Hur pedagogerna agerar i olika situationer utgör en viktig del i förskolans värdegrundsarbete. Som förskollärare är det därför viktigt att vara en trygg och lyhörd person med positiv inställning. Det är också viktigt att man kan individanpassa undervisningen så den passar alla barns olika behov, och det kan stundtals vara en utmaning, menar Catrin.

- Likvärdig utbildning inte är detsamma som rättvis utbildning. Likvärdig utbildning innebär att alla barn får stöttning utifrån sina egna behov och förutsättningar för att kunna göra framsteg. Det är en viktig anda för oss på avdelningen.

Det bästa med att jobba som förskollärare är enligt Catrin alla möten med människor över generationer och olika kulturer. Hon tycker också att det är häftigt att se när barnen gör framsteg i sin utveckling och allt efter tidens gång växer till egna individer. Det råder inga tvivel om att Catrin trivs i sin yrkesroll och med sin arbetsplats. Hon beskriver Nässjö kommun som en trygg arbetsgivare med bra personalförmåner.

- Jag har jobbat i kommunen, och på Handskeryds östra förskola, i tio år och jag har aldrig känt att jag behöver hitta en ny arbetsplats för att få nya utmaningar. Jag upplever att min arbetsgivare ser till att jag får lov att utvecklas. Vi får ofta erbjudanden om kompetensutveckling, vilket jag uppskattar. Man är aldrig fullärd!


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.