Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Möt planarkitekten Erik

Möt Erik Helkimo som jobbar som planarkitekt på samhällsplaneringskontoret. Läs om hur Erik fick upp ögonen för yrket, vad rollen innebär och om den inspirerande lagandan på plan- och byggenheten.

Erik Helkimo har alltid gillat geografi. Som barn började han intressera sig för flaggor och kartor och senare i skolan, efter ett studiebesök på Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun, fick han upp ögonen för planarkitektyrket. Drömmen om att jobba med sitt geografiintresse slog rot och snart efter studenten sökte han sig till Högskolan i Gävle. Där studerade han samhällsplanering med inriktning naturgeografi, det vill säga samhällsplanering med fokus på naturliga processer där han valde att fördjupa sig i översvämningar. Efter examen började han 2022 jobba som planarkitekt på Nässjö kommun.

En planarkitekt på Nässjö kommun handlägger kommunens översikts- och detaljplaner. Översiktsplanen redogör för hur kommunen långsiktigt har för avsikt att använda mark och vatten, medan detaljplanen mer specifikt presenterar vad en markyta ska användas till, innehålla och hur den ska se ut. I en detaljplan regleras exempelvis hur bebyggelse ska utformas, hur gator ska gå och var det ska finnas grönområden och andra allmänna platser. Planarkitekten planerar alltid områden i samråd med länsstyrelsen, lantmäteriet och ytterligare relevanta myndigheter, samt övriga berörda parter. Förslaget stöts och blöts sedan i flera omgångar.

- Att planera ett område från ax till limpa tar flera år. Processen är demokratisk och allmänheten har möjlighet att vara med och tycka till flera gånger innan det slutgiltiga förslaget klubbas i nämnden och det kan börja byggas i praktiken, förklarar Erik.

Utöver att jobba med översikts- och detaljplaner jobbar han med andra kommunala frågor och projekt som inte styrs av plan- och bygglagen. För tillfället är han med och reviderar kommunens trafikstrategi.

- Jag upplever att man i större kommuner jobbar med antingen detaljplanering eller översiktsplanering, att man håller sig i sitt stuprör och kanske bara jobbar med en sak. Att Nässjö är en mindre kommun gör att vi behöver engagera oss i fler frågor och på så vis prova på andra saker. Att vara planarkitekt i just Nässjö är därför ett varierat arbete som gör att man blir mer rustad och breddar sin kompetens. Ingen dag blir den andra lik!

I Nässjö kommun på plan- och byggenheten jobbar fyra planarkitekter tillsammans med en samordnare, bygglovshandläggare, bostadsanpassningshandläggare och byggnadsinspektörer. Planarkitekterna ansvarar löpande för en handfull olika detaljplaner vardera, men trots att alla har egna processer att styra över är de måna om att hjälpa varandra.

- Det var en del personalomsättning på enheten när jag anställdes och så gott som hela teamet var nya på jobbet. Det var en period då vi var i stort behov av stöd och kunskap från varandra, och det arbetssättet har sedan dess hängt kvar. Att vara delaktig i varandras processer har skapat en stark sammanhållning i teamet och den lagandan värnar vi om!

I rollen som planarkitekt fungerar man som spindeln i nätet och har många kontakter i rullning i olika processer samtidigt. Det är en utmaning, och det är därför en förutsättning att man som person har god struktur, är kommunikativ och kan vara lika tydlig och begriplig i skrift och tal som visuellt. Det är också en fördel att vara social och öppen för att skapa och behålla relationer

Det bästa med att jobba som planarkitekt är att få vara med att forma samhällen och miljöer och på så vis påverka hur människor upplever platser. Det gör att Erik tycker att det känns meningsfullt att gå till jobbet.

- I grunden handlar uppdraget till stor del om att skapa trivsamma miljöer som upplevs trygga och attraktiva. Samhällen som människor vill leva sina liv i! Men det handlar också om att bevara redan befintliga miljöer. Det är ingen enkel uppgift, men otroligt viktig!


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.