Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Möt skolpsykologen Sara

Möt Sara Strömqvist från det småländska höglandet som brinner för sitt viktiga uppdrag som skolpsykolog i Nässjö kommun.

Som skolpsykolog jobbar Sara förebyggande och hälsofrämjande mot organisationsstrukturen, samt med åtgärdande insatser och kompetensutveckling i verksamheterna. Många förväxlar skolpsykologyrket med kuratoryrket trots att de har olika roller i organisationen.

- En kurator finns tillhands på plats i skolan och jobbar med att stötta elever i skolgången med allt från rutiner till relationer. En skolpsykolog möter aldrig elever i enskilda samtal utan arbetar mer med strukturen runt eleverna och med skolans personal. Vi tar exempelvis fram kommunövergripande handlingsplaner för skolorna och stöttar lärare med olika elevgrupper. Både kuratorn och skolpsykologen är en del av Nässjös centrala elevhälsa och en viktig samarbetspartner tillsammans med de andra yrkesgrupperna inom elevhälsan. En annan central del i uppdraget som skolpsykolog är att utreda elever med stora svårigheter, berättar Sara. Det är en svår men givande uppgift där vi får jobba nära elever och skolpersonal kring dem.

Sara är uppväxt på höglandet och känner sig hemma i Nässjö. Det är en lagom stor kommun tycker hon. Tillräckligt liten för att det ska vara enkelt att nå alla i organisationen och samarbeta sinsemellan, men samtidigt tillräckligt stor för att ha kollegor att bolla med och lära av. Tidigare i sin yrkeskarriär har Sara jobbat med psykiatri inom sjukvården, men när möjligheten att börja jobba inom skolan i stället dök upp kändes det helt rätt. En av de främsta orsakerna är att man inom skolpsykiatrin har möjlighet att hjälpa människor och påverka i ett mycket tidigare skede.

- Skolan är så mycket mer än en kunskapsportal. Barnen spenderar en stor del av sina liv där vilket medför ett stort ansvar på den, säger Sara. Skolan är en av de viktigaste friskfaktorerna i samhället. Barnen ska gå ut i vuxenlivet inte bara med kunskap utan även med en bra självkänsla och ett bra mående. Det känns bra att vara en del av ett team som utvecklar och jobbar med att förbättra denna viktiga samhällsinstitution.

Planerna för den centrala elevhälsan i Nässjö kommun framgent är tydliga. Sara berättar att de vill förbättra tillgängligheten för kommunens alla skolor och även öka samverkan mellan skolorna. Hon tycker att Nässjö kommun håller sig i framkant och är uppdaterade i samhällsdiskurserna.

- Det är roligt att vara en del av en organisation som alltid strävar efter att utvecklas och förbättra sig, säger hon.

Att Sara brinner för skolan och dem som verkar i den går inte att ta miste på. Även om det stundtals är svårt att vara skolpsykolog så tycker hon att det är jättekul.

- Jag vet inget psykologjobb som är så varierande som detta. Jag får vara med i alla led i organisationen, möta olika skolor med olika förutsättningar och möjligheter. Framför allt får jag jobba med så kloka människor. Det finns en otrolig kompetens i teamen som jag jobbar med. Högt i tak har vi också, säger hon med ett brett leende. Jag trivs så bra!


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.