Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stöd och hjälp vid familjeproblematik

Om behovet av stöd är kortvarigt och problemet man behöver stöd kring är tillfälligt kan man få stöd av socialförvaltningens öppenvård eller av familjecentralen utan att utredning behöver göras. Detta kallas råd och service.

Man träffas då vid 1-5 tillfällen för att få stöd kring sitt problem. Om man fortfarande har behov av stöd efter dessa träffar, kan man ansöka om stöd hos socialtjänsten.

Familjebehandling

Familjebehandling riktar sig till familjer med något uttalat problem som påverkar hela familjesystemet. Insatsen innefattar samtal i olika former. Det kan vara samtal med hela familjen, föräldrasamtal och/eller enskilda samtal och föräldrasamtal. Samtalen syftar till att familjen ska hitta nya strategier för att få en bättre situation för barnet eller ungdomen i hemmet.

Enskilda samtal med barn- och ungdomar

Enskilda samtal med barn hålls om det finns behov av det. Barn kan ha sett någon i familjen bli utsatt för våld, eller barnet kanske lever med missbrukande eller psykiskt sjuk förälder.

Linusgruppen

Familjecentralen erbjuder en gruppverksamhet för barn som på något sätt har upplevt krångel i familjen. Det kan vara barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar, eller som på annat sätt upplevt saker som de behöver få stöd att prata om.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningens öppenvård
0380-51 87 27 (samordnare)

Familjecentralen
kuratorer.familjecentralen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.