Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Illustration: Saga Carlsson

Öppen mottagning Ung

Öppen mottagning Ung (ÖMU) ger råd och stöd kring frågor om alkohol, droger och missbruk. Till oss kan du som är 13–25 år vända dig. Även förälder, eller annan vuxen som arbetar med unga, kan kontakta mottagningen.

Mottagningen drivs av socialtjänsten och bemannas av behandlare inom den kommunala öppenvården.

Kontakta oss på ÖMU när du exempelvis:

 • behöver hjälp för egen del
 • är ungdom och tror att din kompis använder droger
 • är orolig för din ungdom
 • misstänker att din son/dotter dricker för mycket alkohol.
 • är skolpersonal och orolig för en elev.

ÖMU erbjuder följande stöd:

 • Information och rådgivning till ungdomar och anhöriga – Alla har möjlighet att ta kontakt med oss och vi svarar på just era frågor och funderingar kring alkohol och droger.
 • Enskild samtalsbehandling – Det finns möjlighet att komma ensam och träffa en behandlare.
 • Föräldrasamtal – Som förälder kan du komma på samtal själv eller tillsammans, utan att ungdomen är med.
 • Familjesamtal – Vi möter hela familjer/viktiga närstående i gemensamma samtal.
 • Anhörigstöd – Som anhörig kan du kontakta oss för enskilda samtal där du får råd och stöd. Det finns även möjlighet att delta i gruppverksamhet.

Till dig som är anhörig, till en närstående i åldern 13-26 år med ett problematiskt förhållande till alkohol eller droger, kan du i grupp få behandling och stöd för egen del.

Vi använder oss av behandlingsmetoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) där vi arbetar för att:

 • förbättra den anhöriges välmående; känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt
 • förbättra relationen mellan familjemedlemmar
 • minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger
 • engagera närstående att påbörja behandling.

Vi erbjuder löpande grupper utifrån metoden CRAFT och är du intresserad av att delta eller önskar mer information är du välkommen att kontakta:

Maria Hultberg via sms/telefon 070-391 74 81 eller mejl omung@nassjo.se.

Vi träffas en gång i veckan under 2 timmar. Det är kostnadsfritt att delta, inga journaler förs, personal har tystnadsplikt och kontrakt om tystnadsplikt skrivs mellan gruppmedlemmarna.

Stöd för tonårsföräldrar (för alla föräldrar, inte bara när problematiken gäller alkohol/droger)

Är du förälder till en tonåring och upplever att det är svårt att hålla balansen i föräldraskapet? Då finns det möjlighet att delta i grupp tillsammans med andra föräldrar där du får information/utökad kunskap och möjlighet till diskussion.

Som förälder kan det finnas många frågor och det är inte alltid så lätt. Hur lägger man sig i lagom mycket? Hur ställer man lagom höga krav? Hur har man lagom mycket överseende? Hur minskar man konflikter?

Vi erbjuder löpande grupper för tonårsföräldrar där vi träffas en gång i veckan under 2 timmar vid fyra tillfällen. Vi utgår från följande teman:

 • Föräldraskap
 • Kommunikation
 • Identitet
 • Alkohol, tobak och droger

Tillsammans med andra föräldrar och familjebehandlare får du möjlighet att reflektera kring föräldraskapet.

Är du intresserad av att delta eller önskar mer information hör av dig till Jessica Strandh via telefon 0380-51 87 27 eller mejl Jessica.Strandh@nassjo.se.

Vi har möjlighet att samla alla viktiga personer (både privata och professionella) runt er i ett gemensamt möte för att tillsammans hitta gemensamma lösningar och skapa ett bättre samarbete.

Vi kan alla hamna i situationer där vi behöver extra mycket stöttning. Det privata nätverket är minst lika viktigt som det professionella och genom att samla alla vi har runt omkring oss kan vi få det stöd som vi behöver!

Ett nätverksmöte kan exempelvis handla om att:

 • skapa en ökad förståelse från dina anhöriga
 • få mer/annan hjälp av dina anhöriga
 • dela information
 • hitta gemensamma lösningar
 • skapa ett bättre samarbete

Tillsammans med er gör vi en nätverkskarta där vi undersöker vilka personer som är viktiga för er och vilka som ska bjudas in till ert nätverksmöte


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.