Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

 1. Nästan all försäljning/servering av spritdrycker, vin, annan jäst alkoholdryck och starköl är tillståndspliktig. Vid försäljning/servering där självkostnadsprincipen skall råda eller där någon avser att bjuda på alkohol, kan sådan servering i vissa fall vara utan krav på tillstånd.
 2. För att det skall kunna vara fråga om ett slutet sällskap måste medlemskretsen vara känd före det aktuella arrangemanget. Det är inte fråga om ett slutet sällskap i det fall medlemskap i en förening kan lösas vid entrén till festlokalen.
 3. En namnlista skall bifogas ansökan. När det gäller företag eller vissa familjesammankomster kan det i samråd med socialförvaltningen vara tillräckligt om en skriftlig försäkran fogas till ansökan där det framgår att det endast är till företaget eller familjesammankomsten hörande personer som medverkas vid arrangemanget.
 4. Det måste finnas ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i den klubb, förening eller liknande som söker serveringstillstånd. Exempel på underlag som kan användas för att bedöma denna fråga är föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, medlemsförteckning eller dyl.
 5. Antalet medlemmar i en förening eller liknande kan också vara av betydelse. En förening som till exempel omfattar en stor del av invånarna på en ort räknas inte som ett slutet sällskap.
 6. En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen bestämmelser är inte ett slutet sällskap i alkohollagens mening.
 7. I prövningen av ett tillfälligt serveringstillstånd inhämtas utlåtande från polismyndigheten.
 8. Den serveringsansvarige, dvs. den som har undertecknat ansökan, måste finnas på plats under hela
 9. den tid serveringen pågår. Han eller hon skall självfallet inte ha intagit alkohol.
 10. Det måste finnas tillgång till tillredd mat. Som tillredd mat räknas varm mat tex varmrätt och dessert eller kall mat exempelvis exotisk planka som då skall innehålla tex flera sorters kött och/eller fisk, ostar, bröd, olika frukter, potatissallad. Som tillredd mat räknas inte smörgåsar, sallader eller annan därmed jämförbar mat.
 11. Försäljningen av alkohol skall vid en eventuell kontroll kunna redovisas separat från maten.
 12. Det är inte tillåtet att ta med egen alkohol till en lokal där ett serveringstillstånd har beviljats.
 13. Märkbart berusade personer samt personer under 18 år får INTE serveras alkoholdrycker enligt gällande lagstiftning.
 14. Den alkohol som serveras måste vara inköpt på systembolaget. Kvitto ska skickas in till kommunen efter arrangemanget som styrker detta.
 15. Kommunen och polismyndigheten är tillsynsmyndigheter och har enligt alkohollagen rätt att besöka festlokalen för att kontrollera att serveringen sker i enlighet med gällande serveringsbestämmelser.
 16. Sökanden skall uppvisa kunskaper i alkohollagstiftningen genom att skriva ett prov. Undantag att skriva provet görs om det är ett arrangemang av tillfällig karaktär, exempelvis ett bröllop.

Ansökan måste vara socialtjänsten tillhanda senast 14 dagar innan aktuellt datum för att den med säkerhet skall kunna färdigbehandlas. Ansökningsavgiften måste vara betald innan ansökan tas upp till prövning.

Avgifter

Här finns information om vilka avgifter som gäller för olika ansökningar, tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak,
Avgifter alkohol och tobak.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.