Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avgifter alkohol och tobak

På denna sida finns information om vilka avgifter som behöver betalas vid olika typer av ansökningar, tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd
(Alkohollagen)

Ansökningsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Typ av ansökningar

Avgift

% av bas

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och/eller slutna sällskap

10 300 kr

18,0 %

Stadigvarande cateringtillstånd

10 300 kr

18,0 %

Stadigvarande tillstånd för pausservering

10 300 kr

18,0 %

Särskilt serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

10 300 kr

18,0 %

Stadigvarande utvidgade serveringstillstånd (serveringstider, utökad serveringsyta eller utökning av dryckesslag)

5 700 kr

10,0 %

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-4 dagar
Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 5 dagar – 2 månader

7 400 kr
8 600 kr

13,0 %
15, 0 %

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap
+ avgift för varje ytterligare serveringstillfälle (max fyra tillfällen per ansökan)

1 700 kr
100 kr

3,0 %
0,25 %

Tillfälligt tillstånd för pausservering

1 700 kr

3,0 %

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang

1 700 kr

3,0 %

Tillfälliga förändringar, enstaka tillfälle (ex. serveringsyta, dryckesslag, serveringstid)

2 000 kr

3,5%

Ansökan avseende gemensamt serveringsutrymme

5 700 kr

10,0 %

Ombyggnad av serveringsställe

2 000 kr

3,5%

Förändring i nuvarande serveringstillstånd (ex prövning av nya bolagsmän, serveringsyta, serveringstider)

4 000 kr

7,0 %

Ansökningsavgifter tobaksförsäljningstillstånd
(Lag om tobak och liknande produkter)

Ansökningsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Typ av ansökningar

Avgift

% av bas

Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobak

7 400 kr

13,0 %

Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobak

5 600 kr

9,7 %

Förändring i nuvarande tillstånd

5 600 kr

9,7 %

Tillsynsavgifter serveringstillstånd
(Alkohollagen)

Tillsynsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Tillsyn

Avgift

% av bas

Fast tillsynsavgift för alkoholservering

2 300 kr

4,0 %

Alkohollomsättning

Alkoholomsättning

Avgift

% av bas

0-50 000

2 900 kr

5,0 %

50 001-100 000

5 700 kr

10,0 %

100 001-250 000

8 000 kr

14,0 %

250 001-500 000

10 300 kr

18,0 %

500 001-1 000 000

12 600 kr

22,0 %

1 000 001-2 000 000

17 200 kr

30,0 %

2 000 001-3 000 000

23 000 kr

40,0 %

3 000 001-4 000 000

28 700 kr

50,0 %

4 000 001-5 000 000

34 400 kr

60,0 %

5 000 001-6 000 000

40 100 kr

70,0 %

6 000 001-

45 800 kr

80,0 %

Tillsynsavgifter folköl, tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel

Tillsynsavgifter folköl, tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel

Tillsyn

Avgift

% av bas

Folköl (detaljhandel och servering)

2 300 kr

4,0 %

Tobaksvaror

3 400 kr

6,0 %

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2 300 kr

4,0 %

Receptfria läkemedel

2 300 kr

4,0 %

Övriga avgifter
(Alkohollagen)

Övriga avgifter (Alkohollagen)

Avgift

Avgift

% av bas

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1)

600 kr

1,1 %

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2)

1 300 kr

2,2 %

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 3)

3 700 kr

6,5 %

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.