Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avgifter alkohol och tobak

På denna sida finns information om vilka avgifter som behöver betalas vid olika typer av ansökningar, tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd
(Alkohollagen)

Ansökningsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Typ av ansökningar

Avgift

% av bas

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och/eller slutna sällskap

9 400 kr

18,0 %

Stadigvarande cateringtillstånd

9 400 kr

18,0 %

Stadigvarande tillstånd för pausservering

9 400 kr

18,0 %

Särskilt serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

9 400 kr

18,0 %

Stadigvarande utvidgade serveringstillstånd (serveringstider, utökad serveringsyta eller utökning av dryckesslag)

5 200 kr

10,0 %

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-4 dagar
Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 5 dagar – 2 månader

6 800 kr
7 900 kr

13,0 %
15, 0 %

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap
+ avgift för varje ytterligare serveringstillfälle (max fyra tillfällen per ansökan)

1 600 kr
100 kr

3,0 %
0,25 %

Tillfälligt tillstånd för pausservering

1 600 kr

3,0 %

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang

1 600 kr

3,0 %

Tillfälliga förändringar, enstaka tillfälle (ex. serveringsyta, dryckesslag, serveringstid)

1 800 kr

3,5%

Ansökan avseende gemensamt serveringsutrymme

5 200 kr

10,0 %

Ombyggnad av serveringsställe

1 800 kr

3,5%

Förändring i nuvarande serveringstillstånd (ex prövning av nya bolagsmän, serveringsyta, serveringstider)

3 800 kr

7,0 %

Ansökningsavgifter tobaksförsäljningstillstånd
(Lag om tobak och liknande produkter)

Ansökningsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Typ av ansökningar

Avgift

% av bas

Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobak

6 800 kr

13,0 %

Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobak

5 100 kr

9,7 %

Förändring i nuvarande tillstånd

5 100 kr

9,7 %

Tillsynsavgifter serveringstillstånd
(Alkohollagen)

Tillsynsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Tillsyn

Avgift

% av bas

Fast tillsynsavgift för alkoholservering

2 100 kr

4,0 %

Alkohollomsättning

Alkoholomsättning

Avgift

% av bas

0-50 000

2 600 kr

5,0 %

50 001-100 000

5 200 kr

10,0 %

100 001-250 000

7 300 kr

14,0 %

250 001-500 000

9 400 kr

18,0 %

500 001-1 000 000

11 500 kr

22,0 %

1 000 001-2 000 000

15 700 kr

30,0 %

2 000 001-3 000 000

21 000 kr

40,0 %

3 000 001-4 000 000

26 200 kr

50,0 %

4 000 001-5 000 000

31 500 kr

60,0 %

5 000 001-6 000 000

36 700 kr

70,0 %

6 000 001-

42 000 kr

80,0 %

Tillsynsavgifter folköl, tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel

Tillsynsavgifter folköl, tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel

Tillsyn

Avgift

% av bas

Folköl (detaljhandel och servering)

2 100 kr

4,0 %

Tobaksvaror

3 100 kr

6,0 %

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2 100 kr

4,0 %

Receptfria läkemedel

2 100 kr

4,0 %

Övriga avgifter
(Alkohollagen)

Övriga avgifter (Alkohollagen)

Avgift

Avgift

% av bas

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1)

600 kr

1,1 %

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2)

1 200 kr

2,2 %

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 3)

3 400 kr

6,5 %

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.