Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av den naturvetenskapliga världen? Här utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt. Du lär dig till exempel att se samband mellan olika ämnen och mellan teori och verklighet. Med hjälp av digitala hjälpmedel och annan utrustning får du göra undersökningar och lära dig presentera dem på ett intresseväckande sätt.

Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle, till exempel inom medicin och teknik. På det här programmet gör vi mycket laborationer, exkursioner och studiebesök. Du får övas i att kritiskt iaktta men även tolka och redovisa resultat inom naturvetenskap. Genom detta utvecklar du din analytiska förmåga, ökar din kreativitet och stimulerar din nyfikenhet. Efter tre år på Naturvetenskapsprogrammet har du en mycket god grund för fortsatta studier.

Programmets tyngdpunkt ligger på matematik och naturvetenskap. Goda kunskaper i matematik är dessutom en förutsättning för din förståelse av fysik och kemi. Inom naturvetenskapen studeras sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer.

Vårt mål är att:
– Du står väl rustad kunskapsmässigt för vidare studier och framtida yrkesliv
– Dina studier på Naturvetenskapsprogrammet ger dig glädje och aha-upplevelser
– Du lär dig att i tal och skrift föra fram dina resultat och åsikter
– Du utvecklar din förmåga att ta ansvar och samarbeta
– Du stimuleras att lösa problem, se möjligheter och ta initiativ
– Du skaffar dig självförtroende och en god allmänbildning

Nationella inriktningar

Den här inriktningen ger den bredaste behörigheten till utbildning på universitet och högskola. Du fördjupar dig i matematik, biologi, fysik och kemi. Du får också läsa en kurs i bioteknik.

Den här inriktningen har den tvärvetenskapliga karaktären. Du fördjupar dig i samhällskunskap och läser dessutom geografi samt en fördjupningskurs inom ett naturvetenskapligt ämne. Du får också läsa en kurs i miljö- och energikunskap.

Vidare studier

Programmet förbereder dig mycket väl för fortsatta studier på universitet och högskola. Exempel på utbildningar där Naturvetenskapsprogrammet bildar en god grund är civilingenjör, läkare, apotekare och samtliga kandidat- och magisterprogram.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Biologi 1, 100 p
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p

Moderna språk, 100 p
Franska
Spanska
Tyska

Inriktningar
- Naturvetenskap

Biologi 2, 100 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 2, 100 p
Matematik 4, 100 p
Programfördjupningar
Bioteknik, 100 p
Engelska 7, 100 p

- Naturvetenskap och samhälle
Geografi 1, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Programfördjupningar
Biologi 2, 100 p
Engelska 7, 100 p
Matematik 4, 100 p
Miljö- och energikunskap, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
NA - Naturvetenskapsprogrammet
IMVNA - Programinriktat val mot NA

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Thomas Claesson
0380-51 87 12
thomas.claesson@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380-51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.