Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du jobba med människor i framtiden? Studier på vård- och omsorgsprogrammet ger dig god kunskap om människan. Du lär dig allt från hur kroppen fungerar till hälsans betydelse och vikten av sunda levnadsvanor. Människans beteende och den psykiska hälsan är också centrala områden inom programmet. VO - det självklara valet för dig som bryr dig om människor i behov av vård och omsorg.

Hör Tuss berätta om Vård- och omsorgsprogrammet här.

På vård- och omsorgsprogrammet erbjuds du en varierad undervisning. Här blandas studiebesök, grupparbeten och föreläsningar med enskilda arbeten. De yrkesämnen du läser innehåller en hel del teori men också praktiska moment.

APL

Studierna varvas med arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du tidigt kommer i kontakt med vård och omsorg ute i samhället. Under dina tre gymnasieår har du minst 15 veckors APL. Detta ger också en möjlighet för dig att knyta kontakter för arbete i framtiden.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Höglandet är nu en lokalt certifierad samverkansform mellan utbildning och arbetsliv. Vill du veta mer? Läs här.

Framtidsutsikter och vidare studier

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Du utbildas till undersköterska och har mycket goda möjligheter att få arbete direkt efter din studentexamen inom sjukvården, psykiatrin, hemtjänst, äldreomsorg, funktionshinderomsorgen eller som personlig assistent.

Vidare studier
Programmet ger också möjlighet till vidare studier. Genom att välja högskoleförberedande kurser inom ramen för programfördjupning och det individuella valet till exempel matematik 2, svenska 3, engelska 6, och historia 1a2 ökar du dina möjligheter inför framtida yrkesval. Möjligheter öppnas till yrken som exempelvis sjuksköterska, tandsköterska, ambulanssjuksköterska, psykolog, polis, socionom.

Prgramförbättringar
Skolverket arbetar med att förändra programstrukturen för Vård- och omsorgsprogrammet som ska vara färdigt till skolstarten 2021. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1, 100 p

Programgemensamma ämnen
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Medicin 1, 150 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p

Programfördjupningar
Akutsjukvård, 200 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p

Eleven väljer även 100 p
programfördjupningskurs själv
Hemsjukvård, 100 p
Matematik 2a, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Pia Sääf
0380-51 76 39
pia.saaf@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Adolfsson
0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Rektor
Magnus Olsen
0380-51 88 79
magnus.olsen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.