Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är det självklara valet för dig som bryr dig om människor i behov av vård och omsorg. Efter avklarad utbildning får du en yrkestitel direkt och har stora möjligheter att få jobb.

Studier på Vård- och omsorgsprogrammet ger dig god kunskap om människan. Du lär dig allt från hur kroppen fungerar till hälsans betydelse och vikten av sunda levnadsvanor. Människans beteende och den psykiska hälsan är centrala områden inom programmet, såväl som karaktärsämnena omvårdnad, anatomi, fysiologi, social omsorg och hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du en varierad undervisning, där vi blandar studiebesök, grupparbeten och föreläsningar med enskilda arbeten. I våra fina och välutrustade metodsalar skapar vi realistiska situationer när vi övar på de praktiska momenten.

På Vård- och omsorgsprogrammet blir du undersköterska efter avklarad gymnasieexamen och har mycket goda möjligheter att få arbete direkt efter studenten. Du kan exempelvis jobba inom sjukvård, psykiatri, hemtjänst, äldreomsorg, funktionshinderomsorg eller som personlig assistent.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Studierna varvas med APL för att du tidigt ska komma i kontakt med vård och omsorg ute i samhället. Under dina tre gymnasieår har du minst 15 veckors APL där du får se bredden av yrket. Detta ger också en möjlighet för dig att knyta kontakter för arbete i framtiden.

Utlands-APL

Vi har ett samarbete med arbetsplatser inom vård och omsorg på Malta, där det finns möjlighet att göra sin APL i årskurs 3. Det görs genom EU-programmet Erasmus+.

Branschcertifierad utbildning

Vård- och omsorgsprogrammet är en certifierad utbildning genom Vård- och omsorgscollege Jönköpings län. Det är en lokal samverkansform mellan utbildning och arbetsliv. Den är till för att eleverna ska få jobb efter utbildningen och kunna utvecklas vidare på sin arbetsplats. Detta för att vara en bra medarbetare för kollegor och de brukare eller patienter som eleven möter i sitt arbete.

För mer information och kontakt,

Vidare studier

Förutom att programmet förbereder dig för yrkeslivet ger det även grundläggande behörighet till högskola. Till många universitets- och högskoleutbildningar krävs dock fler kurser än den grundläggande behörigheten. Det varierar beroende på vilken utbildning du söker. Exempel på utbildningar där Vård- och omsorgsprogrammet ger en god grund är specialistundersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, socionom med mera.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Anatomi och fysiologi 2, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Hälso- och sjukvård 1, 100 p
Hälso- och sjukvård 2, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Omvårdnad 2, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Social omsorg 1, 100 p
Social omsorg 2, 100 p

Programfördjupningskurser
Människans säkerhet, 100 p
Eleven väljer även en kurs på 100 poäng
Matematik 2a, 100 p
Friskvård och hälsa, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
VOVAR - Vård- och omsorgsprogrammet
IMVVO - Programinriktat val mot VO

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Pia Sääf
0380-51 76 39
pia.saaf@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Adolfsson
0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Rektor
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.