Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

VVS- och fastighetsprogrammet

Det här programmet passar dig som är intresserad av energitekniska system i olika typer av fastigheter. VVS- och fastighetsprogrammet leder till en yrkesexamen. Det finns ett stort behov av kunnigt yrkesfolk i branschen.

Vill du ha ett tekniskt och samtidigt samhällsviktigt yrke? Som rörmokare, eller VVS-montör, får du arbeta med världens viktigaste livsmedel - vatten. I arbetet monterar du de rör och system som krävs för ett trivsamt inomhusklimat. Här får du lära dig att genomföra och underhålla vatten- och värmeinstallationer, som värmepumpar och uppvärmningsanläggningar i fastigheter av olika slag. Detta lär du dig genom att läsa bland annat energiteknik, värmelära och systemuppbyggnad. Du får också lära dig hur du arbetar efter ritningar och kopplingsscheman samt skaffar dig kunskaper om rörbockning, svetsning och lödning.

Brinellgymnasiet erbjuder en lärlingsförlagd utbildning på VVS- och fastighetsprogrammet från årskurs 2. Det innebär att du tillbringar ungefär halva tiden i skolan och den andra halvan på ett eller flera företag. Varje elev får en, av företaget utsedd, handledare som tillsammans med lärare utbildar eleven. För varje elev skrivs ett utbildningskontrakt mellan företag, elev och skola.

Nationell inriktning

Inriktning VVS-teknik ger kunskaper om installation, service och underhåll av till exempel värme- och kylanläggningar, vatten och sanitetssystem med mera. Du får lära dig gällande installationsregler och bygglagstiftning. Även kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet ingår i utbildningen. Exempel på yrken är VVS-montör, industrirörsmontör och isoleringsmontör. De olika inriktningarna inom yrket ger möjlighet att jobba både självständigt och tillsammans med andra hantverkare. Arbetet kan innebära att både underhålla gamla system och installera den senaste tekniken. En stor del av utbildningen innehåller teori som du får omsätta i praktiska moment, både i skolans egen verkstad och ute på praktikplatsen.

Yrkesutgång
VVS-montör

Branschcertifierad utbildning

VVS- och fastighetsprogrammet på Brinellgymnasiet är en certifierad utbildning inom VVS-college, genom VVS-branschens yrkesnämnd. Det är en kvalitetsstämpel på utbildningen och betyder att vi erbjuder rätt kurser och har bra lokaler och utbildade lärare. Vi följer alla branschkrav som finns. Även lokala företag är engagerade i programmets utveckling och vi träffas regelbundet för att diskutera utbildningens innehåll.

Gymnasial lärlingsutbildning och APL

En lärlingsutbildning använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan ansöka hos CSN om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor.

En central del av lärlingsutbildningen är APL, arbetsplatsförlagt lärande. Inför årskurs 2 väljer du inriktning och får även göra praktik och läsa kurser som riktar sig mer mot det yrkesområde du har valt. Här arbetar vi efter systemet "tre veckor inne, tre veckor ute", vilket innebär att du varvar studier på skolan med APL ute på ett företag. Du får på så sätt en tidig branschkontakt samtidigt som intensiva skolveckor kombineras med "riktiga" arbetsveckor ute på företag.

Utlands-APL

Vi har ett samarbete med företag inom VVS-branschen på Malta, där det finns möjlighet att göra sin APL i årskurs 3. Det görs genom EU-programmet Erasmus+.

Vidare studier

Efter avklarad utbildning ska du vara anställningsbar. När du har arbetat några år kan du genomföra branschprovet och bli certifierad VVS-montör. Förutom att programmet förbereder dig för yrkeslivet ger det även grundläggande behörighet till högskola. Till många universitets- och högskoleutbildningar krävs dock fler kurser än den grundläggande behörigheten. Det varierar beroende på vilken utbildning du söker. Exempel på utbildningar där VVS- och fastighetsprogrammet ger en god grund är VVS-projektör, drifttekniker, kyl- och ventilationstekniker, värmepumpstekniker.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Elkraftteknik, 100 p
Systemuppbyggnad, 100 p
Värmelära, 100 p
Verktyg- och materaialhantering, 100 p

Inriktning
- VVS
Entreprenadteknik, 100 p
Sanitetsteknik 1, 100 p
Värmeteknik 1, 100 p
Programfördjupningar
VVS-teknik, 200 p
VVS svetsning lödning rör, 100 p
Praktisk ellära, 100 p
Sanitetsteknik 2. 100 p
Injusteringsteknik, 100 p
Värmeteknik 2, 100 p
VVS gassvetsning rör, 100 p
Energiteknik 1, 100p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
VF - VVS- och fastighetsprogrammet
IMVVFVVS - Programinriktat val mot VF

Kontakt

Expandera Minimera

Lärare
Nicklas Svensson
0380-51 78 66
nicklas.svensson@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380- 51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.