Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet ger dig en bred orientering om byggprocessen och grundläggande kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus och anläggningar. Programmet ger även underlag för fortsatt lärande inom olika yrkesområden och för vidare studier.

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du pröva på olika yrkesområden inom branschen, för att hitta det som passar just dig. Utbildningen förbereder dig för en rad yrken där du bygger, underhåller och reparerar med hjälp av både handverktyg och maskiner. Under första året får du prova på trä, betong, mureri, måleri, och anläggning innan du väljer inriktning och yrkesutgång till årskurs 2. Du kommer att arbeta mycket praktiskt i vår bygghall och maskinhall, dels med övningar och dels med riktiga projekt.

Brinellgymnasiet erbjuder en lärlingsförlagd utbildning på Bygg- och anläggningsprogrammet från årskurs 2. Det innebär att du tillbringar ungefär halva tiden i skolan och den andra halvan på ett eller flera företag. Varje elev får en, av företaget utsedd, handledare som tillsammans med lärare utbildar eleven. För varje elev skrivs ett utbildningskontrakt mellan företag, elev och skola.

Nationella inriktningar

Du får lära dig att bygg ett hus från grunden, att renovera och bygg om av bostäder och lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner. Utbildningen innehåller allt ifrån snickeri till murning och betonggjutning men du får även kunskap om lagar och regler i byggbranschen.

Yrkesutgångar

Murare
Plattsättare
Träarbetare (snickare)

Du lär dig om markarbeten för vägar, husgrunder, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. Det innebär att du tränar på grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt enklare stensättning och plattläggning. Du lär dig också om jord- och bergmaterials hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper.

Yrkesutgång

Väg- och anläggningsarbetare (mot gaturum och parker)

Du lär dig om ny- och ommålning - både utomhus och inomhus, så som fönster, väggar, fasader och tak. Även uppsättning av tapeter och väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden ingår i utbildningen.

Yrkesutgång

Byggnadsmålare

Gymnasial lärlingsutbildning och APL

En lärlingsutbildning använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan ansöka hos CSN om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor.

En central del av lärlingsutbildningen är APL, arbetsplatsförlagt lärande. Inför årskurs 2 väljer du inriktning och får även göra praktik och läsa kurser som riktar sig mer mot det yrkesområde du har valt. Här arbetar vi efter systemet "tre veckor inne, tre veckor ute", vilket innebär att du varvar studier på skolan med APL ute på ett företag. Du får på så sätt en tidig branschkontakt samtidigt som intensiva skolveckor kombineras med "riktiga" arbetsveckor ute på företag.

Vidare studier

Programmet förbereder dig för yrkeslivet och ger grundläggande behörighet till högskola. Till många universitets- och högskoleutbildningar krävs dock fler kurser än den grundläggande behörigheten. Det varierar beroende på vilken utbildning du söker. Exempel på utbildningar där Bygg- och anläggningsprogrammet bildar en god grund är exempelvis byggnadsprojektör, samhällsplanerare, landskapsarkitekt, säljare i byggbranschen med mera.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Bygg- och anläggning 1, 200 p
Bygg- och anläggning 2, 200 p

Inriktningar
- Mark- och anläggning
Väg- och anläggningsarbetare mot gaturum och parker
Anläggning stensättning, 100 p
Anläggning gröna ytor, 200 p
Anläggning vägbyggnad, 100 p
Anläggning ledningsbyggnad, 200 p
- Husbyggnad
Träarbetare
Betong 1 – lågform och platta på mark, 100 p
Trä 1 – stommar, 100 p
Trä 2 – beklädnad, 100 p
Trä 3 – montage, 100 p
Murare
Betong 1 – lågform och platta på mark, 100 p
Mur- och putsverk 1 – grundmur, 100 p
Mur- och putsverk 2 – murverk, 100 p
Mur- och putsverk 3 – puts, 100 p
Plattsättare
Betong 1 – lågform och platta på mark, 100 p
Specialyrken 1, 100 p
Specialyrken 2, 100 p
- Målare
Måleri 1, 200 p
Måleriprocessen, 200 p
Programfördjupningar
Måleri 2, 200 p
Måleri 3, 200 p
Måleri 4, 200 p
Tätskikt våtrum, 100 p

Eleven väljer även 100 p
programfördjupningskurs
Entreprenörskap, 100 p
Matematik 2a, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
BA - Bygg- och anläggningsprogrammet
IMVBA - Programinriktat val mot BA

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Martin Westberg
0380-51 80 64
martin.westberg@nassjo.se

Arbetslagsledare
Henrik Qwist
0380-51 83 09
henrik.qvist@nassjo.se

Lärlingssamordnare
Magnus Qvarntröm
0380-51 76 58
magnus.qvarnstrom@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Adolfsson
0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380-51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.