Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Barn- och fritidsprogrammet

Programmet för dig som vill skaffa dig en yrkesutbildning, ha möjlighet till fortsatta studier samt utveckla dina kunskaper om ledarskap, människor och pedagogik.

Vill du lära dig om barn och ungdomars utveckling samt hur vi lär oss olika saker? På Barn- och fritidsprogrammet får utveckla dina ledaregenskaper och lära dig planera, organisera och leda en mängd olika aktiviteter för människor i olika åldrar och med olika behov. Du lär dig att ta ansvar, att vara aktiv och att kunna samarbeta. Förutom att du lär dig om människor får du möjlighet att utveckla din fantasi och skapande förmåga. Under dina år på programmet får du prova olika fritidsaktiviteter inom till exempel idrott, kultur och friluftsliv.

Nationell inriktning

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Till årskurs 2 väljer du en yrkesutgång som alla ger möjlighet till jobba efter studenten. På Brinellgymnasiet kan du välja antingen barnskötare/elevassistent/stödassistent eller väktare. Vi samarbetar med BYA, Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Under utbildningen är 15 veckor utlagda på arbetsplatser. Du får delta i olika arbetsuppgifter på till exempel förskolor, fritidshem, skolor eller inom väktarbranschen, beroende på vilken yrkesutgång du väljer.

Utlands-APL

Vi har ett samarbete med förskolor, skolor och funktionhinderomsorgen på Malta där möjlighet finns att göra sin APL i årskurs 3. Det görs genom EU-programmet Erasmus+.

För mer information och kontakt,

Vidare studier

Programmet förbereder dig för yrkeslivet och ger grundläggande behörighet till högskola. Till många universitets- och högskoleutbildningar krävs dock fler kurser än den grundläggande behörigheten. Det varierar beroende på vilken utbildning du söker. Exempel på utbildningar där Barn- och fritidsprogrammet bildar en god grund är lärare inom förskola, skola och fritidshem, fritidsledare, socionom, behandlingspedagog, polis, hälsopedagog med mera.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik, 100 p
Kommunikation, 100 p
Lärande och utveckling, 100 p
Människors miljöer, 100 p
Naturkunskap 1a2, 50 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p

Inriktning
- Pedagogiskt och socialt arbete
Inriktningskurser
Pedagogiskt arbete, 200 p
Socialt arbete 1, 100 p
Programfördjupningskurser
Paket: Barnskötare/elevassistent/stödassistent
Grundläggande vård, 100 p
Skapande verksamhet 100p
Kost och hälsa, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Paket: Väktare
Bevakning och säkerhet, 300 p
Kost och hälsa, 100 p
Grundläggande vård, 100 p

Eleven väljer även 100 p
programfördjupningskurser

Barns lärande och växande, 100 p
Naturguidning 1, 100 p
Sociologi, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
BFPEA - Barn- och fritidsprogrammet
IMVBF - Programinriktat val mot BF

APL-uppgifter och upplägg

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Rose-Marie Ahnstedt
0380-51 79 35
rose-marie.ahnstedt@nassjo.se

Studievägledare
Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Rektor
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.