Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ekonomiprogrammet

För dig som vill läsa ett högskoleförberedande program riktat mot högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Du lär dig grunderna i företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och samhällsekonomi. Du ska förstå hur man använder samhällets resurser på bästa sätt, hur ett företag är organiserat och hur det svenska rättsväsendet fungerar.

Du lär dig centrala begrepp, teorier och modeller inom ekonomi och juridik. Du lär dig också att kunna presentera resultat av undersökningar med hjälp av modern informationsteknik på ett genomtänkt sätt anpassat till din målgrupp.

Du får förståelse för hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Inriktningar

Brinellgymnasiet erbjuder två inriktningar på ekonomiprogrammet, ekonomi och juridik.

Ekonomi

I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhället. Du lär dig om olika typer av företag och företagsformer och du utvecklar förståelse för hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Du får kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel och om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Du ska kunna diskutera orsakssamband och följder av olika beslut. Det är också viktigt att kunna se ekonomi i ett historiskt sammanhang. Du får kunskap om det juridiska och moraliska ansvar som krävs för att driva ett företag. I utbildningen får du möjlighet att praktiskt pröva på företagande genom Ung Företagsamhet (UF) .

Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Juridik

Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Läs mer genom att klicka på länken till höger.

Programfördjupningar

Ett par exempel på programfördjupningar kan vara följande:

1.


Redovisning 2

100 p

Ledarskap och organisation

100 p

Företagsekonomi – specialisering

100 p

2.


Valbar kurs

100 p

Entreprenörskap och företagande

100 p

Retorik

100 p


Entreprenörskap och företagande - UF
Under tredje året får du möjlighet att använda dina kunskaper genom att starta ett företag som du, tillsammans med andra, driver under ett år. Går företaget bra tillfaller vinsten dig och dina kamrater. Läs mer om UF på Brinellgymnasiet här.

Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond

Elever som väljer ekonomiprogrammet på Brinellgymnasiet har möjligheter att kontinuerligt söka stipendier ur denna fond. Stipendier kan sökas för fältstudier, studieresor för individer, grupper och/eller klasser samt för eftergymnasiala studier inom ämnet ekonomi. Individuella stipendier kan också delas ut i varje årskurs till elever som har uppnått mycket goda studieresultat eller exempelvis gjort en god arbetsinsats för klassens välmående. Elever som väljer inriktning ekonomi driver i åk 3 ett företag i UF:s regi. Företaget erhåller ett startbidrag från stiftelsen.

Vidare studier

Programmet ger dig en bra grund för fortsatta studier. Möjliga framtida yrken kan vara civilekonom, redovisningsekonom, revisor, fastighetsmäklare, controller, marknadsförare, försäljningschef, advokat, åklagare, domare.

Läs mer

Expandera Minimera

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1, 100 p
Privatjuridik, 100 p
Psykologi 1, 50 p

Moderna språk, 100 p

Inriktning och programfördjupning, 600 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.