Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ekonomiprogrammet

För dig som vill läsa ett högskoleförberedande program riktat mot högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Du får lära dig grunderna i företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och samhällsekonomi. Efter utbildningen ska du förstå hur samhällets resurser används på bästa sätt, hur ett företag är organiserat och hur det svenska rättsväsendet fungerar. Du får lära dig centrala begrepp, teorier och modeller inom ekonomi och juridik. Med hjälp av modern informationsteknik får du lära dig att presentera resultat av undersökningar på ett genomtänkt sätt, anpassat till aktuell målgrupp. Du får förståelse för hur människor tänker, känner och handlar - psykologiska kunskaper som är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Nationella inriktningar

I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhället. Du lär dig om olika typer av företag och företagsformer och du utvecklar förståelse för hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Du får kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel och om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Här diskuterar vi orsakssamband och följder av olika beslut. Det är också viktigt att kunna se ekonomi i ett historiskt sammanhang. Du får kunskap om det juridiska och moraliska ansvar som krävs för att driva ett företag. I utbildningen får du möjlighet att praktiskt pröva på företagande genom Ung Företagsamhet (UF). Du får fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningskurser

Entreprenörskap och företagande, 100 p
Företagsekonomi 2, 100 p
Matematik 3b, 100 p

Programfördjupningar

Företagsekonomi – specialisering, 100 p
Ledarskap och organisation, 100 p
Marknadsföring, 100 p

Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Viktiga områden som behandlas är privatjuridik och affärsjuridik. Inom privatjuridiken studerar du exempelvis regler för äktenskap och samboförhållande. Inom affärsjuridiken lär du dig exempelvis regler som gäller när företag gör affärer med varandra. Du lär dig mer om bland annat straffrätt, EU–rätt, avtalsrätt och arbetsrätt. Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du ska utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Inriktningskurser

Affärsjuridik, 100 p
Filosofi 1, 50 p
Psykologi 2a, 50 p
Rätten och samhället, 100 p

Programfördjupningar

Entreprenörskap och företagande, 100 p
Ledarskap och organisation, 100 p
Retorik, 100 p

Entreprenörskap och företagande - UF

Under tredje året får du möjlighet att använda dina kunskaper genom att starta ett företag som du, tillsammans med andra, driver under ett år. Går företaget bra tillfaller vinsten dig och dina UF-kollegor.

Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond

Elever som väljer ekonomiprogrammet på Brinellgymnasiet har möjligheter att kontinuerligt söka stipendier ur denna fond. Stipendier kan sökas för fältstudier, studieresor för individer, grupper och/eller klasser samt för eftergymnasiala studier inom ämnet ekonomi. Individuella stipendier kan också delas ut i varje årskurs till elever som har uppnått mycket goda studieresultat eller exempelvis gjort en god arbetsinsats för klassens välmående. Elever som väljer inriktning ekonomi driver i årskurs 3 ett företag i UF:s regi. Företaget erhåller ett startbidrag från stiftelsen.

Vidare studier

Programmet förbereder dig för fortsatta studier på universitet och högskola. Exempel på utbildningar där Ekonomiprogrammet bildar en god grund är civilekonom, jurist, industriell ekonomi, redovisning, marknadskoordinator, personalvetare med mera.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1, 100 p
Privatjuridik, 100 p
Psykologi 1, 50 p

Moderna språk, 100 p
Franska
Spanska
Tyska

Inriktning och programfördjupning, 600 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
EK - Ekonomiprogrammet
IMVEK - Programinriktat val mot EK

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Rektor
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.