Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Industritekniska programmet

Industritekniska företag behöver dig som gillar att arbeta praktiskt, som tycker om att lösa problem, är en nytänkare och gillar utveckling. Vi verkar för att ge dig en utbildning präglad av kvalitet för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. Vill du ha jobb direkt efter skolan? Välj industritekniska programmet!

Lärarlaget är extra måna om att:

  • alltid sätta eleven i centrum
  • utifrån elevers förutsättningar och intresse matcha utbildning mot jobb eller studier
  • eleven är nöjd med utbildningen och attraktiv på arbetsmarknaden
  • samarbeta med regionens duktiga företag så att eleverna är väl rustade inför framtiden
  • eleverna får social kompetens och förberedande kunskap att bidra till utvecklingen av svensk industri
  • hantverkskänsla och teknikutveckling går hand i hand, inte minst med företagen

Vi låter eleven utvecklas i sin egen takt. Detta gör att eleverna både får ta ett stort ansvar och har ett stort inflytande över sin studiesituation. Varje elev behandlas individuellt och flexibelt.

Alla elever som vill har möjligheten att antingen bredda och/eller fördjupa sig. Många av våra elever skaffar sig flera yrkeskompetenser under sina tre år hos oss, t ex lär sig både svets och CNC-teknik. En annan populär valbar kurs är vår truckutbildning. Om man har planer på att studera vidare på högskola efter gymnasiet är det inget problem, vi kan erbjuda de kurser som krävs. Vill man till exempel läsa extra idrott eller språk går det att göra också.

Lärare och företagsrepresentanter pratar regelbundet med varandra både ute på företag och i skolan. Lärarna som undervisar på programmet sitter tillsammans i arbetslag i anslutning till utbildningslokalerna. Kärnämneslärare och karaktärslärare jobbar tillsammans för att underlätta för ämnesintegrering på programmet. Alla har någon form av industribakgrund och ett stort intresse för elevernas utveckling, programmet och branschen.

Gymnasial lärlingsutbildning

Från och med hösten 2021 skrivs du som börjar åk 2 in som gymnasielärling. Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan ansöka hos CSN om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor. En elev som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet

Inriktningar

Efter första årets gemensamma kurser får eleven välja någon av följande inriktningar:

Produkt- och maskinteknik
Du lär dig om hantering av verktyg, industriella utrustningar och hur olika material som används i produktionen hanteras och bearbetas.
Yrkesutgångar:
- CNC-operatör (metall):
Du lär dig att ansvara för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD / CAM-underlag.
Svetsteknik
Du lär dig att hantera olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment.
Yrkesutgångar:
- Svetsare:
Du lär dig att foga samman metalldelar med hjälp av olika svetsmetoder. Du arbetar med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Svets och sammanfogning förekommer inom flera olika branscher. Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl.

APL

APL är en viktig del på industritekniska programmet. Inför årskurs två väljer du inriktning, vilket innebär att du har praktik och läser kurser som riktar sig mot det yrkesområde du har valt. Här arbetar vi efter systemet "tre veckor inne, tre veckor ute", vilket innebär att du varvar studier på skolan med APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på industriföretag. Du får på så sätt en tidig branschkontakt samtidigt som intensiva skolveckor kombineras med "riktiga" arbetsveckor ute på företag.

Framtidsutsikter och vidare studier

Inom industrin är det stor efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Detta gäller alla branscher inom industrin. Vårt samarbete med branschen blir i detta avseende allt starkare.

Alla elever kan välja till kurser som ger dig grundläggande behörighet till vidarestudier.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Industritekniska processer 1, 100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p

Inriktningar
- Produkt- och maskinteknik
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p
Programfördjupningar
Avhjälpande udnerhåll 1, 100 p
Cad 1, 50 p
Cad 2, 50 p
Cad/cam, 100 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Datorstyrd produktion 2, 100 p
Datorstyrd produktion 3, 100 p
Industriteknisk fördjupning 1, 50 p
Interna transporter, 50 p
Materialkunskap 1, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
- Svetsteknik
Kälsvets 1, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p
Svets grund, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Programfördjupningar
Avhjälpande och förebyggande underhåll, 100 p
Kälsvets 2, 100 p
Materialkunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Robotteknik, 100 p
Sammanfogning, 100 p
Stumsvets 1, 100 p
Stumsvets 2, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
IN - Industritekniska programmet
IMVIN - Individuellt alternativ riktat mot IN
IMYIN - Yrkesintroduktion riktat mot IN

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Magnus Sundberg
0380-51 86 69
magnus.sundberg@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380-51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.