Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Industritekniska programmet

Industritekniska företag behöver dig som gillar att arbeta praktiskt, som tycker om att lösa problem, är en nytänkare och gillar utveckling. Vi verkar för att ge dig en utbildning präglad av kvalitet för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Industritekniska programmet ska du välja om du tycker om teknik och vill arbeta praktiskt - och samtidigt bidra till utvecklingen av svensk industri. Vårt mål är att matcha utbildningen med elevens förutsättningar och intresse mot jobb eller studier. Många av våra elever skaffar sig yrkeskompetenser inom båda våra inriktningar, svets och CNC-teknik. Hantverkskänsla och teknikutveckling går hand i hand, inte minst med företagen som vi har ett gott samarbete med. Under utbildningen är eleverna ute på praktik hos företagen, ett moment som gör dem väl rustade inför framtiden och jobbmöjligheterna som väntar.

Nationella inriktningar

Du lär dig om hantering av verktyg, industriella utrustningar och hur olika material hanteras och bearbetas i produktionen. Du lär dig att ansvara för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD / CAM-underlag.

Yrkesutgång

CNC-operatör (metall)

Detta kan du arbeta som efter utbildningen
CNC-operatör, maskinoperatör, produktionstekniker, resemontör, servicemekaniker, CAM-beredare, konstruktör, processtekniker eller lagerarbetare.

Du lär dig att hantera olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Du lär dig också att foga samman metalldelar med hjälp av olika svetsmetoder. Du arbetar med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Svets och sammanfogning förekommer inom flera olika branscher. Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl.

Yrkesutgång
Svetsare

Detta kan du arbeta som efter utbildningen
Svetsare, grovplåtslagare, maskinoperatör, resemontör, servicemekaniker, underhållsmekaniker, processtekniker eller lagerarbetare.

Branschcertifierad utbildning

El- och energiprogrammet, industriprogrammet och teknikprogrammet är certifierade utbildningar genom Teknikcollege som startades av Industrirådet. Flera av regionens teknikföretag, grannkommunernas gymnasieskolor och Brinellgymnasiet har ett nära samarbete genom Teknikcollege Höglandet. Certifieringen innebär att programmen håller en hög kvalité och uppfyller de kriterier som krävs för att vara med.

För mer information och kontakt,

Gymnasial lärlingsutbildning och APL

Programmet är en lärlingsutbildning som använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan ansöka hos CSN om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor. En elev som går en lärlingsutbildning kan läsa in grundläggande högskolebehörighet.

En central del av lärlingsutbildningen är APL, arbetsplatsförlagt lärande. Inför årskurs 2 väljer du inriktning och får även göra praktik och läsa kurser som riktar sig mer mot det yrkesområde du har valt. Här arbetar vi efter systemet "tre veckor inne, tre veckor ute", vilket innebär att du varvar studier på skolan med APL ute på ett företag. Du får på så sätt en tidig branschkontakt samtidigt som intensiva skolveckor kombineras med "riktiga" arbetsveckor ute på företag.

Truckkörkort

På båda våra inriktningar ingår kursen Interna transporter där du tar truckkörkort. Det ger större möjlighet till jobb inom logistik - direkt efter avklarad kurs.

Framtidsutsikter och vidare studier

Inom industrin är det stor efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Detta gäller alla branscher inom industrin. Förutom att programmet förbereder dig för yrkeslivet ger det även grundläggande behörighet till högskola. Till många universitets- och högskoleutbildningar krävs dock fler kurser än den grundläggande behörigheten. Det varierar beroende på vilken utbildning du söker. Exempel på utbildningar där Industritekniska programmet ger en god grund är produktionstekniker, robotik och intelligenta system, innovation och produktdesign, underhållstekniker med mera.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Industritekniska processer 1, 100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p

Inriktningar
- Produkt- och maskinteknik
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p
Programfördjupningar
Avhjälpande underhåll 1, 100 p
Cad 1, 50 p
Cad 2, 50 p
Cad/cam, 100 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Datorstyrd produktion 2, 100 p
Datorstyrd produktion 3, 100 p
Industriteknisk fördjupning 1, 50 p
Interna transporter, 50 p
Materialkunskap 1, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
- Svetsteknik
Kälsvets 1, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p
Svets grund, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Programfördjupningar
Avhjälpande och förebyggande underhåll, 100 p
Kälsvets 2, 100 p
Materialkunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Robotteknik, 100 p
Sammanfogning, 100 p
Stumsvets 1, 100 p
Stumsvets 2, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
IN - Industritekniska programmet
IMVIN - Programinriktat val mot IN
IMYIN - Yrkesintroduktion riktat mot IN

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Magnus Sundberg
0380-51 86 69
magnus.sundberg@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380-51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.