Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Industritekniska programmet

Industritekniska företag behöver dig som gillar att arbeta praktiskt, som tycker om att lösa problem, är en nytänkare och gillar utveckling. Vi verkar för att ge dig en utbildning präglad av kvalitet för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. Vill du ha jobb direkt efter skolan? Välj industritekniska programmet!

Lärarlaget är extra måna om att:

  • alltid sätta eleven i centrum.
  • utifrån elevers förutsättningar och intresse matcha utbildning mot jobb eller studier.
  • eleven är nöjd med utbildningen och attraktiv på arbetsmarknaden.
  • samarbeta med regionens duktiga företag så att eleverna är väl rustade inför framtiden.
  • eleverna får social kompetens och förberedande kunskap att bidra till utvecklingen av svensk industri.
  • hantverkskänsla och teknikutveckling går hand i hand, inte minst med företagen.

Vi låter eleven utvecklas i sin egen takt. Detta gör att eleverna både får ta ett stort ansvar och har ett stort inflytande över sin studiesituation. Varje elev behandlas individuellt och flexibelt.

Alla elever som vill har möjligheten att antingen bredda och/eller fördjupa sig. Många av våra elever skaffar sig flera yrkeskompetenser under sina tre år hos oss, t ex lär sig både svets och CNC-teknik. En annan populär valbar kurs är vår truckutbildning. Om man har planer på att studera vidare på högskola efter gymnasiet är det inget problem, vi kan erbjuda de kurser som krävs. Vill man t ex läsa extra idrott eller språk kan man också göra detta.fyra

Lärare och företagsrepresentanter pratar regelbundet med varandra både ute på företag och i skolan. Lärarna som undervisar på programmet sitter tillsammans i arbetslag i anslutning till utbildningslokalerna. Kärnämneslärare och karaktärslärare jobbar tillsammans för att underlätta för ämnesintegrering på programmet. Alla har någon form av industribakgrund och ett stort intresse för elevernas utveckling, programmet och branschen.

Inriktningar

Efter första årets gemensamma kurser får eleven välja någon av följande inriktningar:

- Driftsäkerhet och underhållsteknik
Du lär dig hur industrianläggningar bedrivs med fokus på underhåll av utrustningar och anläggningar.

- Produkt och Maskinteknik
Du lär dig om hantering av verktyg,industriella utrustningar och hur olika material som används i produktionen hanteras och bearbetas.

- Svetsteknik
Du lär dig att hantera olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment.

APL

APL är en viktig del på industritekniska programmet. I årskurs ett har eleverna ingen APL medan de i årskurs två har sju veckors praktik under vårterminen. Då deras praktikperiod är slut går istället årskurs tre ut på praktik. Treornas praktikperiod sträcker sig under minst åtta veckor men vi ser gärna att de fortsätter vara ute på sin plats längre än så då det kan mynna ut i en anställning. Efter sin första praktikperiod har eleverna även möjlighet att gå ut ”när det passar” dem och företaget på sina karaktärsdagar och göra ytterligare APL. Vi har märkt att många elever klarar sina studier bättre så här och dessutom kan företagen få in arbetsmoment som stämmer med ämnesplanen så att eleven kan få kurser även på sin praktik. Industritekniska programmet har ett nära samarbete med flera av skolans övriga program. Vi har även vuxenstuderande på industritekniska programmet.

Framtidsutsikter och vidare studier

Inom industrin är det stor efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Detta gäller alla branscher inom industrin. Vårt samarbete med branschen blir i detta avseende allt starkare.

Alla elever kan välja till kurser som ger dig grundläggande behörighet till vidarestudier.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1, 100 p

Programgemensamma ämnen
Industritekniska processer 1, 100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p

Inriktningar
- Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1, 100 p
Underhåll – driftsäkerhet, 100 p
Underhåll – elteknik, 100 p
Underhåll – lager och smörjteknik, 100 p
Programfördjupningar
Avhjälpande udnerhåll 2, 100 p
Materialkunskap 1, 100 p
Sammanfogning, 100 p
Svets grund, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Underhåll – hydraulik och pneumatik, 100 p
Underhåll – hydraulik, 100 p
Underhåll – transmissioner och
uppriktning, 100 p
- Produkt- och maskinteknik
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p
Programfördjupningar
Avhjälpande udnerhåll 1, 100 p
Cad 1, 50 p
Cad 2, 50 p
Cad/cam, 100 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Datorstyrd produktion 2, 100 p
Datorstyrd produktion 3, 100 p
Industriteknisk fördjupning 1, 50 p
Interna transporter, 50 p
Materialkunskap 1, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
- Svetsteknik
Kälsvets 1, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p
Svets grund, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Programfördjupningar
Avhjälpande och förebyggande underhåll, 100 p
Kälsvets 2, 100 p
Materialkunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Robotteknik, 100 p
Sammanfogning, 100 p
Stumsvets 1, 100 p
Stumsvets 2, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Boine Svensson
0380-51 72 90
boine.svensson@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380-51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.