Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avgifter i socialtjänsten

Insatser via socialtjänsten är belagda med en avgift. Hur mycket du betalar beror på dina inkomster, ditt bostadsbidrag samt den hyra du betalar för ditt boende.

Om du har ett avgiftsbeslut från föregående år så har du en vägvisning gällande innevarande års avgift.

Det avgiftsutrymme som redovisas på beslutet är din personliga maxkostnad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet (summan blir något uppräknad innevarande år).

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan MÅSTE skickas in till socialförvaltningen varje år!

Du kan göra din inkomstanmälan via e-tjänsten:
INKOMSTANMÄLAN FÖR INSATSER I SOCIALTJÄNSTEN, Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som inte har något avgiftsbeslut från föregående år måste en individuell beräkning göras. Kontakta socialförvaltningens avgiftshandläggare (via vxl) för mer information. Telefontid vardagar 9.30-11.30.

Avgift för omsorg i ordinärt boende (hemtjänst)

Nässjö kommun har timtaxa på omsorgsinsatser. Det innefattar både omvårdnad och serviceinsatser. Personalen kommer att anteckna utförd tid i ditt hem för dina beviljade insatser.

Tvätt debiteras utifrån hur ofta hjälpen är beviljad och portionskostnad för matdistribution ingår inte i maxtaxan. 

Mer information om avgifter för omsorg i ordinärt boende.

Avgift för omsorg i särskilt boende

För dig som bor i särskilt boende innebär avgifterna att du betalar en omsorgsavgift per månad oavsett hur mycket insatser du har. Omsorgsavgiften ligger i nivå med maxtaxan. 

Kostnad för matabonnemang och städartiklar ingår inte i maxtaxan.

Mer information om avgifter för omsorg i särskilt boende.

Avgift för korttidsvistelse och/eller dagverksamhet vid Linneagården

Dygnsavgift, för all omsorg på korttidsvistelse, ingår i maxtaxan.

Förbrukningsartiklar, inklusive sänglinne samt måltider ingår inte i maxtaxan.

Dubbla boendekostnader

Om du fått ett beslut om särskilt boende och får dubbla boendekostnader en tid kan du ha rätt till ersättning under en period. Du ansöker genom att fylla i blanketten och skicka in den till socialförvaltningen.
Ansök om ersättning vid dubbla boendekostnaderöppnas i nytt fönster

Informationstext från föreskrift som styr ansökan lyder:
"Avgifterna för särskilt boende får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader. Till normala levnadskostnader hör att under en övergångstid ha medel till den tidigare bostaden. Den enskilde kan därför efter flyttning till särskilt boende ansöka om ersättning för dubbel boendekostnad vid flytt till särskilt boende om sådan kostnad föreligger. Ersättning ges i högst tre månader. Vid bedömning av bidragsbehovet tas i skälig utsträckning hänsyn till sparmedel och övriga tillgångar. Tillgångar och sparmedel ska i första hand användas till att täcka den dubbla boendekostnaden innan ersättning beviljas. Sparmedel accepteras motsvarande högst 50 procent av basbeloppet.

Ansökan ska ha inkommit till kommunen inom en månad och jämkning kan ske högst så länge som den dubbla boendekostnaden kvarstår, maximalt i tre månader. Den dubbla boendekostnaden måste verifieras genom kopia av uppsägning eller försäljningsavtal med mäklare samt uppvisande av kvitto på betald hyra eller avgift."


Kontakt

Expandera Minimera

Medborgarkontoret
0380-51 80 00
medborgarkontoret@nassjo.se
Rådhusgatan 28
571 31 Nässjö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.