Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avgifter för hälso- och sjukvård

Från och med 1 januari 2024 tar även Nässjö kommun ut avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Avgiften baserar sig på två delar:

  • Månadsavgift – patient som är inskriven i hemsjukvård betalar en månadsavgift.
  • Avgift för enstaka besök – patient som tar emot insats utan att vara inskriven i hemsjukvård.

Insatser som inte är förenade med avgift

  • Insats till patient som är under 19 år
  • Insats till patient som bor på särskilt boende med beslut enligt SoL eller LSS
  • Insats till patient som har beslut på personlig assistans enligt LSS eller SFB
  • Insats till patient som har beslut på korttidsplats enligt SoL eller LSS

Månadsavgift hälso- och sjukvård är 20 procent av det av Socialstyrelsen årligen fastställda avgiftsutrymmet för vård- och omsorgsavgifter (2023 motsvarade den summan 471,80 kr).

Enstaka besök hälso- och sjukvård är 10 procent av det av Socialstyrelsen årligen fastställda avgiftsutrymmet för vård- och omsorgsavgifter. Den enskilde betalar dock maximal månadsavgift för hälso- och sjukvård respektive månad, oavsett antalet enstaka besök (2023 motsvarade den summan 235,90 kr).

Avgiftsutrymmet för 2024 fastställs i slutet av december.

Avgift för hälso- och sjukvård ingår i maxavgiften (2023 motsvarande det summan 2 359 kr/månad). Invånare som har annan insats från kommunen och når maxavgift debiteras inte för hälso- och sjukvårdsinsats. Maxavgiften räknas årligen upp utifrån prisbasbeloppet.

Fakturering

Efter du fått en hälso-och sjukvårdsinsats, rehabiliteringsinsats eller kanske en bedömning av hjälpmedelsbehov så kommer kommunens avgiftshandläggare sända ut en faktura från Nässjö kommun, som benämns Hälso- och sjukvårdsavgift. Första utskicket för 2024 kommer i februari.

Svar på frågor

Om du har frågor kring hälso- och sjukvårdsavgiften eller varför du har fått en faktura kontaktar du kommunens kontaktcenter, så kan de hjälpa dig vidare. Vill du hellre mejla så går det också bra.

Dina personuppgifter registreras i kommunens verksamhetssystem och hanteras enligt GDPR (uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen).


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.