Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Genom att bevara gröna (grönska) och blå (vatten) områden i staden ger vi förutsättningar för att olika växter, djur och insekter kan bo i staden. För att naturen ska må bra behövs en stor variation av växter men även djur och insekter.

Dessa är även viktiga för vår överlevnad då grönskan i staden förbättrar luftkvaliteten, träd och grönytor i staden kan ta hand om vatten medan enbart asfalterade ytor lätt blir översvämmade. Bi ger inte bara honung, en tredjedel av den mat vi äter behöver pollineras för att kunna utvecklas.

Det här gör Nässjö kommun:

 • Rustar upp delar och områden inom kommunen som tappat sin forna glans genom att kontinuerligt lägga/laga asfalt, snygga till gräsmattor och hålla efter buskar och träd.
 • Åtgärdar enkelt avhjälpta hinder i kommunen för att tillgängliggöra offentliga ytor för personer med olika behov
 • Bygger ut gång och cykelvägarna, nytt cykelställ i centrum.
 • Skolskjuts på landsbygden.
 • Håller öppna samråd i samband med framtagandet av nya områden (detaljplaner).
 • Sophämtning och hantering av andra fraktioner på Boda avfallsanläggning.
 • Sopkorgar på allmänna ytor.
 • Regelbundna mätningar av luft för att kolla luftkvaliteten i Nässjö stad.
 • Tillhandahåller, rustar upp och tar hand om grönområden.
 • En halv miljon idéer till förbättringar i kransorterna.

Det här kan du göra själv:

 • Cykla, gå eller ta kollektivtrafiken till skola, jobb och aktiviteter – då släpper du inte ut lika många skadliga ämnen i luften (gentemot när du tar bilen) som vi sedan slipper andas in. De skadliga ämnena kommer inte bara från bilens avgaser utan främst från däcken och asfalten som frigörs när du kör.
 • Delta vid samråd där utvecklingen av ditt område diskuteras.
 • Ta hand om ditt skräp, skräpa inte ner på stan eller i naturen – använd papperskorgarna.
 • Delta i En halv miljon idéer – rösta.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.