Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Korttidsvistelse och korttidshem

Korttidsvistelse, korttidshem, läger och stödfamilj är olika former av stöd som personer med behov kan ansöka om. Stödet är behovsprövat och beslut fattas av socialseketerare.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att man tillfälligt bor utanför det egna hemmet för att få miljöombyte och rekreation. Korttidsvistelse kan också vara en möjlighet för anhöriga att få avlastning i omvårdnadsarbetet.

Korttidshem

Ett korttidshem är ett tillfälligt boende där barn och unga med funktionsnedsättning kan vistas en kortare eller längre tid. Korttidshemmet ska vara så likt ett vanligt hem som möjligt och barnet eller ungdomen har eget rum. Den som bor i korttidshemmet ska också få stöd och vård efter behov.

Lägervistelse

Även läger kan vara en form av korttidsvistelse. Läger kan anordnas av kommunen eller andra arrangörer, till exempel sommarkoloni. Folkhögskolor och intresseorganisationer erbjuder ofta kortare kurser som vänder sig till unga personer med funktionsnedsättning. De kurserna kan också vara en form av korttidsvistelse.

Stödfamilj

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse,som kan passa bättre än ett korttidshem för vissa ungdomar. Anledningen kan vara geografisk, att barnet eller ungdomen är infektionskänsligt eller att det passar barnets eller ungdomens behov bättre.

Avlösning

Individuellt inriktad insats i form av tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om berörd individ eller stöd och service till berörd individ (Socialstyrelsens termbank).

Ansökan och ytterligare information

Om du vill veta mer om någon av ovanstående insatser, eller om du vill hjälpa din närstående att få information eller ansöka om insatsen, kontakta socialsekreterare, som du når via kontaktcenter.

Socialsekreteraren kommer att utreda ansökan. Se vidare om ansökan och beslutsprocess,
Stöd i hemmet.

Kontakt

Expandera Minimera

Korttidsvistelse och korttidshem
Enhetschef 0380-51 73 12


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.