Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Allmänhetens frågestund - 3 mars 2022

Frågor och svar på det som kom in till allmänhetens frågestund den 3 mars 2022:

Fråga 1

Socialnämndens budget tycks ha varit underfinansierad under ett antal år. Man har bantat personalen, infört nytt IT-system för att förenkla handläggningen av försörjningsstöd, man har dragit ner på olika servicefunktioner, använt olika tekniska lösningar inom hemtjänst och LSS.

  • Vilka effekter har dessa åtgärder haft?
  • Konsekvenser för brukare/personal?

Besvaras av socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (C)

Att på några minuter svara på den är inte möjligt, det behövs mer tid och mer fördjupning. Så det får bli ett övergripande svar

Det stämmer att socialnämnden har haft stora utmaningar och underskott.

Flera förklaringar finns, en flyktingvåg 2015-2016, en oro i samhället, ökade kostnader för placeringar, arbetslöshet och en pandemi är några orsaker. Under de gångna åren har många åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med ekonomin. Det har minskats kostnader och ökats inkomster. Nya lösningar och arbetssätt har skapat och införts, du nämner några i din fråga.

Du frågar vilka effekter det har haft. Totalt närmar sig nämnden en ekonomi i balans och kan nu pricka av flera verksamheter där ekonomin är balans.

Effekter för brukarna/personal. I de senaste brukarundersökningarna får socialnämnden bra resultat. Flertalet brukare är nöjda och till ock med mycket nöjda. När det gäller personal har vi nu signaler att många är slitna o trött, men det är pandemin.

Vi du fördjupa dej i frågan finns nu 2021 bokslut för socialnämnden färdigt.

Fråga 2

Vilka kostnader har kommunen totalt för alla IT-system, uppdateringar, konsulttjänster, säkerhet..?

Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S)

En ungefärlig summa är 44,3 mkr. Därav avser 27,6 mkr avgiften till HIT som täcker in en hel del av vad du efterfrågar. Resterande 16,7 mkr avser licenser, underhåll, support och utbildning från andra leverantörer.

De 44,3 mkr utgör 1,8% av våra externa kostnader i vår resultaträkning.

Fråga 3

Flera kommuner inom höglandet tävlar ju om att få ett fängelse på orten. Läget nu? Placering? (Med tanke på att grannar inte gärna inte gärna vill bo nära vindkraftverk, MC-klubb, hundrastgård osv.)

Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S)

Igår fick vi beskedet att vi är en av 4 kommuner som fortsatt är intressanta för Kriminalvården för anläggningen. Det är en anläggning som inte har den högsta säkerhetsklassningen. Inför att vi lämnade en intresseanmälan hade vi en överläggning med samtliga partiers gruppledare som alla ställde sig bakom förslaget. Får vi den så innebär det på sikt ca 300 nya jobb.

Fråga 4

Vilka 3 frågor prioriterar majoriteten av politiken just nu? Finns en gemensam nämnare?

Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S)
Samverkan för Nässjö kommun har som prioritering den budget som är antagen. Det innebär bl.a. Agenda 2030 (hållbarhet ekonomiskt, socialt, miljömässigt mm) och våra två fokusmål.

  1. Alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig
  2. Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt.

Fråga 5

Av vilken anledning är matabonnemanget på särskilt boende nästan 900:-/ mån högre än i våra grannkommuner?

Besvaras av socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (C)

I Nässjö tar vi ut den kostnad som är för att producera den mat som levereras och serveras. Det är råvaror, personal, plus det som går åt för produktion som tex köksutrustning, transporter, el, förbrukningsvaror, el osv.

Anledningen till att grannkommuner kan bero på att de subventionera via skattsedeln. Nässjö kommun gjorde det också lite längre till baka i tiden.

Fråga 6

Hej, Som boende i Bodafors upplever jag att viljan och ambitionen att hålla hela kommunen levande är låg. Det märks på en rad olika områden: boendesituationen, kollektivtrafiken, allmän service.

Alla skattekronor är lika mycket värda. Som folkvalda har ni ett ansvar att göra ert bästa för en god samhällsutveckling även i kransorterna. Och för att främja en god samhällsutveckling, behöver olika typer av service erbjudas: tillgången till boende för olika stadier i livet, en kollektivtrafik med regelbundna avgångar och annan service, till exempel möjlighet för samhällets äldre att äta mat på äldreboendets restaurang. Upplevelsen nu är att ingen långsiktig planering finns, utan de olika delarna som utgör ett livfullt samhälle plockas bort. Ofta föregås de av bristfälliga utredningar, där man hänvisar till att det inte är lönt att underhålla befintliga hyreshus, att ingen åker på bussarna, dålig lönsamhet på restaurangen. Men utan vidare analys om varför underhållet varit så bristfälligt - men hyran densamma som ’i stan’ under flera år, eller att den ’statistik’ som förts på bussarna har gjorts när kortautomater varit ’ur funktion’ så antalet resande har inte kunnat mätas, eller att minskat antal gäster på restaurang kan bero på att det pågått en pandemi de senaste två åren. Och följden blir att viktiga beslut fattas på bristfälliga grunder.

Mina frågor är därför:

6a Vad för typ av bostäder är planerade istället för de fastigheter som planeras att rivas vid folkets hus i Bodafors? Det har rivits ytterligare ett par hyreshus tidigare, som inte har ersatts av någon alternativ boendeform.


Besvaras av samhällsplaneringsnämndens förste vice ordförande Conny Dahnson (C)

Det är inte Samhällsplaneringsnämnden som planerar att bygga bostäder utan Fastighetsbolaget Linden. Enligt deras skrivelse är planen att bygga cirka 10 marklägenheter i form av 2-4 rum och kök.

Den detaljplan som finns för området stämmer dock inte helt med den byggnation som planeras. Därför har samhällsplaneringskontoret börjat att titta på hur och vad en ny detaljplan ska innehålla. Ärendet kommer troligen upp på presidieberedning och nämnd under mars månad. En ny detaljplan tar ungefär ett år att handlägga men eventuellt kan rivningslov och bygglov påbörjas parallellt. Vid en ny detaljplan genomförs samråd där närboende m.fl. kan inkomma med synpunkter.

6b

Hur arbetar politiken för att turer med kollektivtrafik till Nässjö ska utökas? Att kunna ta sig till och från aktiviteter är viktigt och främjar folkhälsan på sikt. Sista avgången går i nuläget klockan 19.15, och det är för tidigt för att hinna med efter en träning (eller annan aktivitet) inne i Nässjö.

Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S)

Vi har en kontinuerlig dialog med Länstrafiken om behov av tidtabellsändringar, turtäthet och linjedragning. Vi tar därför gärna emot synpunkter på vad som kan göras bättre. Det är dock Länstrafiken som beslutar hur tidtabellerna blir i slutänden dvs hur många turer som ska gå mellan olika samhällen och när på dygnet.

6c

Vad grundar sig beslutet att stänga ner restaurangverksamheten på helgerna på Skogsborg på? Vikande kundunderlag beror ju på pandemin. Det går att förbeställa matlådor, men det kan på inget sätt vara alternativet till att erbjuda denna service till de äldre i samhället.

Besvaras av tekniska servicenämndens ordförande Erik Wågman (S)

Tekniska service nämndens, kost och städenhet är en resursenhet. Vilket betyder att de pengar som man får in genom försäljning av tjänster i detta fall måltider också ska stå för kostnaden. Målet är hela tiden att vi ska kunna servera god och bra mat. Men till ett självkostnadspris.

Vi har många utmaningar som vi själva inte kan styra över så som ökande livsmedelspriser vilket gör att vårat pris på maten redan är hårt pressat. Detta var ett problem redan före pandemin. Redan då såg man att det fanns en del restauranger som hade väldigt få besök och framförallt under helgen. Utifrån försäljningssiffror och personal så uppskattas det att det under helgen var 7-10 ätande i snitt på Skogsborg. Matservering under helgen gör också att fler tvingas jobba just helg som för de flesta är en tid för återhämtning. Det innebär också ensamarbete för vår personal vilket vi vill undvika.

Därför valde vi att stänga restaurangen under helgen då vi ser att fler använder den under veckorna.

Fråga 7

Jag och mina vänner i Bodafors har en fråga om öppettider på Skogsborg.

Läste i tidningen att vi inte kan komma och äta på Skogsborg under helger mera.

Vi gamlingar i samhället som grund av pandemin har hållit oss isolerade i våra hem

i 2 års tid, längtar efter att kunna gå ut på de långa ensamma helgerna och träffa vänner och bekanta samtidigt som vi äter en bit mat på Skogsborg. Den godaste maten serveras nämligen på helgerna.

Vi är glada att vi kan samlas i grupper igen och Skogsborgs matsal är ett ställe där vi kan mötas.

Det finns ju inte så mycket annat att välja på i Bodafors och vi är ganska många pensionärer och många av oss har blivit ensamma änkor o änklingar. Men det finns många flera ensamma i Bodafors som kan behöva få äta lite lagad mat.

Läste i Smålands Dagblad att det inte var lönsamt i Bodafors. Det förvånar mig inte. Det har varit låst på Skogsborg, och vi har inte kunnat komma in o äta. Pandemin ja visst har den gjort sitt att det blivit dåligt med inkomster. Men så har alla matställen haft det. Nu när allt vänder och förhoppningsvis blir som förr, då är det tal om att stänga under helgerna. Är allt upp o nervänt.

Nu när det varit kosläpp jag menar folksläpp och vi gamlingar fått på oss skorna och blivit gladare än korna, då skall vi mista mat på helgerna och att åter få träffa folk. Efter att ha hållit oss hemma i våra vrår.

Vi hoppas att allt skall bli som förr, när vi nu kan lämna vår dörr.

Besvaras av tekniska servicenämndens ordförande Erik Wågman (S)

Fråga 6c är snarlik och detta var vad jag svarade på den:

Tekniska service nämndens, kost och städenhet är en resursenhet. Vilket betyder att de pengar som man får in genom försäljning av tjänster i detta fall måltider också ska stå för kostnaden. Målet är hela tiden att vi ska kunna servera god och bra mat. Men till ett självkostnadspris. Vi har många utmaningar som vi själva inte kan styra över så som ökande livsmedelspriser vilket gör att vårat pris på maten redan är hårt pressat. Detta var ett problem redan före pandemin. Redan då såg man att det fanns en del restauranger som hade väldigt få besök och framförallt under helgen. Utifrån försäljningssiffror och personal så uppskattas det att det under helgen var 7-10 ätande i snitt på Skogsborg. Matservering under helgen gör också att fler tvingas jobba just helg som för de flesta är en tid för återhämtning. Det innebär också ensamarbete för vår personal vilket vi vill undvika.

Därför valde vi att stänga restaurangen under helgen då vi ser att fler använder den under veckorna.

Jag skulle också vilja påpeka att det har varit en stor skillnad mellan våra kommunala restauranger och de privata. De privata restaurangerna har i perioder kunnat permittera personal eller helt enkelt säga upp eller inte erbjudit några arbetspass. Så är inte fallet i våra restauranger vi har behövt all personal för att kunna laga och servera måltider till socialnämndens brukare samt barn och elever i skolan. Trots inkomstbortfall i våra restauranger.

Fråga 8

Bodafors samhälle är den enda del av Nässjö kommun där invånarantalet stadigt ökar. Vi i Bodafors samhällsförening är glada för beslutet från förra veckan angående nybyggnation av bostäder i samhället. Däremot ställer vi oss frågande till det underlaget som ni politiker fick ta del av inför beslut angående rivning av hyresfastigheter i Bodafors. Senaste forskningsrön inom byggbranschen förespråkar renovering i stället för rivning. Det är det mest ekonomiska hållbara alternativet. Därtill har vi samhällsmedborgare som tvingas att bo i lägenheter uthyrda av oseriösa hyres ägare på grund av att den kommunala allmännyttans bostäder står tomma. Samhället välkomnar ny byggnation men skulle vilja be kommunfullmäktiga att ompröva del av rivningsbeslutet med anledning av ökat behov av hyresrätter. Så vår fråga är finns det intresse av att utveckla vår idé med att både bygga nytt, riva något samt renovera någon av fastigheterna som är tänkt att rivas?

Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S)

Det man kan säga är att Linden är de som har kunskapen om fastigheterna och har bedömt att den typ av lägenheter som fastigheterna innehåller har låg efterfrågan och har så haft under lång tid. Fastigheterna har ett omfattande renoveringsbehov och höga radonvärden. Att göra de renoveringar, ombyggnader och kompletteringar, med till exempel hiss, som behövs bedöms inte kunna genomföras på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi litar i det läget på att Linden gjort rätt bedömningar. För att få ett tillskott av bostäder som är attraktiva på den lokala marknaden planerar Linden att bygga cirka 10 lägenheter i form av radhus.

Ställningstagandet från kommunfullmäktige innebär att rivning av lägenheter i Bodafors kan accepteras under förutsättning att de planerade nya radhuslägenheterna börjar byggas inom ett år efter rivningen. För kommunen är det angeläget att förändringen leder till något nytt som gynnar en positiv utveckling i Bodafors.

Jag har också förstått att ni ska träffa Lindens ledning i frågan.

Fråga 9

Har en fråga om Skogsborg.

Hur kommer det att bli med rummet som stått oanvänt sedan ett par år tillbaka?

Detta rum som använts som terapirum och kallas i Bodafors för Snicken.

Sedan fastigheten Skogsborg byggdes för många år sedan har det funnits ett rum

inrett med maskiner och verktyg till att användas av pensionärer både sådana som bor på hemmet men även pensionärer som bor i samhället.

I alla år har man samlats här och arbetat och snickrat, tillverkat fina ljusstakar och grejor man kunnat sälja på hemmets basarer o auktioner. Samvaron och att få träffas har också betytt mycket, efter ett långt arbetsliv med arbetskamrater. Man blir lätt ensam när man blir pensionär. Här på Skogsborg har man haft sin terapi med fikaraster och trivseln har varit god.

Ja detta har vi märkt och även hört. Ingbert Andersson har varit en av ledarna där och han kan berätta för er. Han o de andra på terapin fick helt plötsligt bara höra att nu får ni inte vara här på detta rummet. Det skall bli nått annat här. Dörren låstes. Ledsna o besvikna blev alla berörda. Så även vi i Sandsjö Hembygdsförenings Torpkommitte. Grabbarna här på Snicken hade lovat att tillverka torpskyltar åt oss. Helt plötsligt kom inte vi heller in i rummet där vi har virke o våra mallar. Och så är läget än i dag. Man kan se att det i rummet ställts in trasiga stolar från hemmet. Ja grabbarna har under alla år lagat möbler åt Skogsborg. Nu undrar vi och många andra, vad skall det bli i detta rummet? Får pensionärerna återvända? Så vi kan få våra torpskyltar tillverkade. Och Skogsborg sina stolar lagade mm. Vi har inget besked fått. Kontakta gärna Ingbert Andersson som är en av de som lett arbetet och trivseldagarna på terapin på Skogsborg i Bodafors. Ingberts telefon nr 0380 370319. Det är faktiskt på tiden att vi alla berörda får ett besked.

Besvaras av socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (C)

Anledningen till att ”Snicken” stängdes var flera. En del ar maskinerna uppfyllde inte dagen krav av skydd och säkerhet. Skogsborg är också trångbodda och man behövde lokalen till annan verksamhet. Sedan gjorde pandemin sitt och har gjort sitt. Det har inte varit möjligt att träffas. Numera betraktas också särskilda boenden som egna hem och lägenheter.

Från socialförvaltningen är det helt fritt att de som nyttjat eller föreningar att hämta det som finns i ”Snicken”. Det är bara att kontakta enhetschef på Skogsborg.

Fråga 10

Skogsborg än en gång. Har en fråga till kommunstyrelsen i Nässjö angående den lilla parkeringsplatsen vid Skogsborg.

Där är det ofta fullt med bilar och alla andra som önskar besöka släkt o vänner eller äta på Skogsborgs Restaurang, tvingas att parkera utmed gatan.

För oss äldre med problem att gå längre sträckor kan detta göra att vi blir tvungna att avstå från besöken.

Nu finns det kommunal mark strax intill Skogsborg då Emåskolan är riven.

Skulle gå bra att göra en parkeringsplats här.

Undersök gärna detta förslag. Det var min fråga om detta kan vara ett alternativ.

Besvaras av tekniska servicenämndens ordförande Erik Wågman (S)

Roligt och tack för ditt förslag om förbättringar.

Fråga om fler parkeringar i anslutning till olika verksamheter är något som diskuteras mellan Tekniska service förvaltningen och den förvaltning som står för verksamheten. Sedan gör vi en bedömning på vad det kan kosta i investering framtida underhåll. Lika väl som lämplighet i att ha det som allmänna parkeringar eller öronmärkta för besökare. Så vi får helt enkelt ta med oss frågan i vidare diskussion.

Just vad gäller den mark som du pekar ut så finns det ett antal andra funderingar på vad vi kan använda den till. Men vi får ta med oss frågan i den fortsatta diskussionen. Innan vi har landat ner i frågan så vill jag inte lova något annat.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.