Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Rehabilitering

Rehabilitering innebär att du, efter till exempel sjukdom, skada eller nedsatt allmäntillstånd, tränar upp dig så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina behov och förutsättningar.

Rehabilitering kan exempelvis bestå av gång- och förflyttningsträning eller träning att klara vardagliga aktiviteter.

Teamet kring patienten

Rehabteam

Rehabteamet i Nässjö kommun består av rehabassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Vi kan erbjuda en tidsbegränsad träningsperiod för dig som är i behov av målinriktad träning i hemmiljön och inte kan ta dig till din vårdcentral.

Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt vilket innebär att vi uppmuntrar och motiverar dig till att göra det du klarar själv.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med bedömning och träning i aktivitet, struktur i vardagen samt handledning och instruktion till patient, närstående och omvårdnadspersonal.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten (sjukgymnasten) arbetar med bedömning och träning av fysiska funktioner samt handledning, utformning, instruktion och uppföljning av träningsprogram till patient, närstående och omvårdnadspersonal.

Både arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer behov av bostadsanpassning samt förskriver och provar ut hjälpmedel.

Rehabassistent

Rehabassistenten stöttar och handleder patienten att utföra ordinerad träning samt provar ut hjälpmedel förskrivna av arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Avgift för rehabilitering

Efter du fått stöd och hjälp med rehabilitering så skickas faktura från Nässjö kommun som benämns som en hälso- och sjukvårdsavgift. Avgiften skickas ut från kommunens avgiftshandläggare och är uppdelad på engångsavgift eller månadsavgift.
Avgifter i socialtjänsten; Hälso- och sjukvårdsavgift

Du som bor på särskilt boende, korttidsboende, har personlig assistans eller är under 19 år är berättigad till rehabilitering kostnadsfritt.

Kontakt

Expandera Minimera

Rehabenheten
0380-51 88 55

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-10.00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.