Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nässjö - Årets Fairtrade City

Nässjö är utsedd till årets Fairtrade City 2024. Varje år utser Föreningen för Fairtrade Sverige den kommun som särskilt utmärker sig i sitt arbete och engagemang för Fairtrade.

Motivering - Årets Fairtrade City 2024

"Fairtrade City Nässjö är ett föredöme vad gäller engagemang och långsiktigt arbete för en hållbar och etisk konsumtion. Arbetet sker i nära samarbete mellan kommunen, det lokala näringslivet och civilsamhället i Nässjö. Det finns en ambition både från kommunen och övriga samarbetspartners att öka kunskapen om och andelen etisk konsumtion och rättvis handel i Nässjö kommun. Som ett led i att aktivt bidra till de globala målen i Agenda 2030 sker ett systematiskt och inspirerande arbete för att nå ut till medarbetare i kommunen, invånare och det lokala näringslivet. Dessutom finns det tydliga mål och en hög andel rättvist handlade
produkter i den offentliga upphandlingen."

Fem goda exempel från Nässjö

Ambition

Nässjö kommun har en ambition att bidra till de globala målen i Agenda 2030. Fairtrade City-arbetet är en integrerad del av detta. På deras ordinarie Fairtrade City-sida nämns nedan mål:

— Mål 2. Minska hunger;
"I upphandlingarna av mat tas hänsyn till miljö och etik."

I upphandlings- och inköpspolicyn framgår det tydligt att upphandling och inköp av varor och tjänster ska beakta kvalitet, kostnad och hållbar utveckling. Upphandlingen ska medverka till ett ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt hållbart samhälle. Liknande ambition finns i måltidspolicy om att arbetsrättsliga villkor ska ställas och att kommunens beslutade mål för en etisk konsumtion ska följas, då Nässjö är en Fairtrade City.

— Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion;
"Nässjö kommun främjar också schyssta arbetsvillkor i producentländer genom att vara en Fairtrade City-kommun."

Det är inte bara Nässjö kommun som har en tydlig ambition att främja en hållbar och etisk konsumtion, utan även andra representanter i samverkansgruppen för diplomeringen. Även ICA, COOP, Naturskyddsföreningen, Vuxenskolan och ABF har ett engagemang och inriktning att bidra till en konsumtion som värnar om både människan och miljö och är aktiva i arbete med diplomeringen.

Styrning och lokalt engagemang

I verksamhetsplanen för Nässjö Fairtrade City för 2024 framgår att syftet med Fairtrade City­ arbetet i Nässjö är att sprida kunskap om hållbar, rättvis och etisk handel och konsumtion bland invånare och verksamma i Nässjö kommun, så att de blir inspirerade och rustade att göra medvetna val. Målet med arbetet är att det lokala utbudet och den lokala konsumtionen av hållbart, rättvist och etiskt handlade varor kontinuerligt ökar.
Det finns en bred representation i samverkansgruppen från kommunen, det lokala näringslivet och civilsamhället. Fairtrade City samverkansgruppen består av representanter ifrån både politiken med Sara Lindberg, kommunalråd, som ordförande, Dennis Lundquist, samordnare för Fairtrade City och utvecklingsstrateg, representanter ifrån Nässjö Näringsliv, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Naturskyddsföreningen, Coop Nässjö och ICA Kvantum.

Aktiviteter för information, utbildning och engagemang

Det finns en tydlig strategi att haka på där det redan händer något i kommunen, exempelvis på idrottsevenemang, torgdagar, festivaler och mässor. Det är ett framgångsrikt och effektivt sätt att nå många, inte minst personer som inte redan är insatta eller tidigare intresserade av en hållbar och etisk konsumtion. Genom denna strategi integreras ambitionen om en ökad etisk konsumtion och rättvis handel med andra viktiga hållbarhetsfrågor såsom hälsa, integration och klimat. Exempel på sammanhang är:

• Jubeljobben varje vår med cirka 800 deltagare. Här syns Fairtrade i ett positivt och hälsofrämjande sammanhang som når ett stort antal personer i olika åldrar
• Ligamatcher i basket som samlar uppåt 1 000 åskådare
• Tipspromenader som ordnas i friluftsområdet Lövhult och även runt en av stadssjöarna, lngsbergssjön
• Samarbetet med integrationskafeet Cafe Lövhult
• Medverkan vid medarbetardagar i kommunen
• Fairtrade-ambassadörsutbildning för allmänheten tillsammans med Vuxenskolan och ABF
• Synliggöra att Nässjö är en Fairtrade City via Nässjö kommuns webplats
• Marknadsföra vårkampanjen "Fika for ever" via Nässjö Näringsliv AB och Nässjö kommuns kommunikationsavdelningar
• Kommunicering av Alla Hjärtansdag via sociala medier.

Inköp av rättvist handlade produkter

I linje med Nässjös upphandlings- och inköpspolicy samt måltidspolicy finns beslut om att inköpsmålet för kaffe, te, kakao och bananer ska vara 100% Fairtrade eller liknande märkning. Samtliga av dessa produkter är produkter där det finns en hög risk för negativ påverkan på människor och miljö. Genom att ställa krav på rättvis handel så minskas riskerna avsevärt.

Andelen inköps av rättvist handlade produkter för 2023 är:
Kaffe 100%
Kakao 99%
Te 73%
Bananer 96%

Andelen rättvist handlade bananer har ökat markant sedan 2022 från 37% till 96%.

Spjutspetsinitiativ

Ett syfte med diplomering är att diplomerade kommuner ligger i framkant och är med och driver en utveckling av en etisk konsumtion, som bidrar till en marknadsutveckling med fler hållbara produkter, framåt. Detta visar Nässjö kommun genom en hög andel rättvist handlade produkter och genom att medarbetare kan välja en Fairphone som tjänstetelefon.

Kontakt

Har du frågor kring årets utnämning går det bra att kontakta utvecklingsstrateg Dennis Lundquist, dennis.lundquist@nassjo.se eller kommunalråd, tillika ordförande för Nässjö Fairtrade samverkansgrupp, Sara Lindberg, sara.lindberg@nassjo.se.

DIPLOM för Årets Fairtrade City 2024 - NÄSSJÖ

 

Mer information om fairtrade och organisationen Fairtrade Sverige finns på webbplatsen fairtrade.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Kontakt

Expandera Minimera

Fairtrade City
Dennis Lundquist
0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.