Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Värdegrund

Allt arbete som utförs av Nässjö kommun som organisation är till för kommuninvånarnas bästa - vi ska ge invånarna tjänster av rätt kvalitet.

Människor som trivs, har roligt, känner lust och engagemang gör ett bra arbete. För att åstadkomma detta genomsyras all vår verksamhet av följande kommungemensamma och grundläggande värderingar om människor och organisation.

Målstyrning

Vår organisation är tydlig och präglas av tydliga och väl kända mål. Varje medarbetare ser sin roll i helheten och känner väl till verksamhetens mål och uppgift.

Öppenhet

Våra arbetsplatser kännetecknas av öppen och rak kommunikation och en tillåtande attityd som ger utrymme för egna initiativ.

Respekt och lyhördhet

Nässjö kommun präglas av en positiv människosyn och vi bemöter varandra med respekt och lyhördhet. Genom att ta tillvara varje individs unika kvaliteter och olikheter skapar vi kreativa och effektiva verksamheter.

Lära av varandra

Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Samverkan ger kraft

De fackliga organisationerna är en betydelsefull drivkraft för kommunens utvecklingsarbete. Genom samverkan, som utgår från kollektivavtalets grund, har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö där förändringar och utveckling ses som möjligheter.

Hälsofrämjande

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för bra arbetsresultat och välmotiverade medarbetare.

Det goda ledarskapet

Ett gott ledarskap utvecklas i samspel mellan chef och medarbetare.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.