Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Introduktion

Introduktionen är individuell anpassad efter barnets behov. Syftet med introduktionen är att ge barnet en bra start på förskoletiden och att skapa ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och personal.

Introduktionssamtal

När ett barn börjar på förskolan har vi alltid ett introduktionssamtal med dig som vårdnadshavare. Detta samtal genomför vi under ert första besök på förskolan. Under samtalet berättar vi om förskolans mål, innehåll och arbetssätt, och du får möjlighet att berätta mer om ditt barn. Vid behov erbjuder förskolan en tolk till dessa introduktionssamtal.

Introduktionen steg för steg

  • Barnet börjar på förskolan och tiden för introduktion kan variera utifrån barnets behov. Introduktionen sker vanligtvis under en till två veckor.
  • Du och ditt barn får tillsammans vara med och ta del av vår verksamhet under introduktionen. Målet är att du som vårdnadshavare i samarbete med personalen ska introducera ditt barn i vår verksamhet.
  • Så småningom lämnar du ditt barn kortare stunder för att till slut lämna en heldag på förskolan.

Uppföljningssamtal

Efter sex till åtta veckor vill vi gärna ha ett uppföljningssamtal, då vi går igenom hur barnets förskolestart har fungerat.

Kontakt

Expandera Minimera

Vill du veta mer om introduktionen?
Kontakta ansvarig förskolechef eller personal på någon av våra förskolor i Nässjö kommun


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.