Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förmåner

Som medarbetare i Nässjö kommun har du ett antal förmåner. 

Flexibel arbetstid

Som medarbetare i Nässjö kommun kan ha du möjlighet att själv styra din arbetstid, med hänsyn till verksamhetens krav och behov. Inom denna ram finns möjlighet för dig som medarbetare att påverka förläggningen av den egna arbetstiden, till exempel via flextid och olika arbetstidsmodeller.

Friskvård och hälsa

Som medarbetare i Nässjö kommun har du möjlighet att delta i olika kostnadsfria aktiviteter.
Läs mer under friskvård

Fritidsstudier

Medarbetare som har en månadsanställning i Nässjö kommun och studerar på sin fritid kan ansöka om fritidsstudiestöd. I studiestöd kan man som medarbetare i kommunen få ersättning för upp till 75 procent av kursavgift och kurslitteratur samt resor i samband med studierna.

Föräldraledighet

Du har rätt till hel föräldraledighet till dess ditt barn är ett och ett halvt år. Du har möjlighet att vara partiellt tjänstledig (upp till 25 procent) intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.

Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd. Du kan få tillägget upp tills barnet fyllt 2 år.

Löneväxling

I Nässjö kommun kan du som anställd ha möjlighet till löneväxling. Löneväxling innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att byta en del av din bruttolön, det vill säga lön före skatt, mot en förmån.

Mobiltelefon

I vissa befattningar är det av väsentlig betydelse att du som medarbetare är nåbar även utanför din arbetsplats och arbetstid. I dessa fall finns det möjlighet för dig att använda mobiltelefon och/eller surfplatta med abonnemang även privat.

Semester

Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår. Som medarbetare i Nässjö kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 dagar, vilket är drygt sex veckors semester.

Storföreläsning

Nässjö kommun anordnar kontinuerligt föreläsningar för kommunens medarbetare och varje år hålls en storföreläsning för alla medarbetare i kommunen på något aktuellt tema.

25 år i kommunen

Nässjö kommun vill som arbetsgivare visa sin uppskattning till sina medarbetare med lång och trogen tjänstgöring genom att ge en gåva.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.