Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Digitalisering inom förskolan

På Nyhems och Ekbackens förskolor används flera olika digitala verktyg som stöd i undervisningen. De digitala verktygen ersätter inte något utan är ytterligare ett sätt för barnen att förstå och uttrycka sig och ett verktyg för pedagogerna att utmana barnen vidare i deras lärande.

Eftersom barn idag föds in i en digital värld behöver pedagoger skapa en förståelse och kunskap kring digitalitet. På Nyhem och Ekbackens förskolor finns ett stort intresserade för digitaliseringen som sker idag. Förhållningssätt är viktigt, att de digitala verktygen används i meningsfulla sammanhang och med ett medvetet syfte.

- Vi vill på ett lekfullt sätt få de digitala verktygen att bli en naturlig del av barnens utbildning på förskolan, säger Elin Lundqvist.

Några av de digitala verktyg som används

I förskolan har alla fast anställda en lärplatta och på varje avdelning ska det finnas minst en lärplatta till barnen. Det finns ett utbud av appar som valts ut i pedagogiskt syfte.

Bland dem finns bland annat Polyglutt. En app där man kan läsa och få böcker upplästa på svenska och flera andra språk, vilket är jättebra för alla barn men speciellt för de barn med annat modersmål än svenska och med hjälp av projektor och AppleTV kan fler barn titta samtidigt.

- Vi använder även en app som heter ”Green screen by DoInk” där vi kan skapa bilder och filmer med hjälp av green screen. Här är ett ypperligt tillfälle att i skapandet tillsammans med barnen att tala om källkritik och att allt man ser på bild och film inte är sant, berättar Elin.

Många barn älskar att dansa och röra på sig till musik. Därför har pedagogerna skapat flera QR-koder av barnens favoritlåtar så att de själva kan ta en lärplatta och scanna en favorit för att sedan dansa och ha kul tillsammans! Ett bra exempel där barnen får delaktighet och inflytande över sin utbildning på förskolan.

En favorit hos de äldre barnen är appen ”Ordkronan” där barnen lär sig språkförståelse genom att para ihop talade och skrivna ord med rätt bild.

Andra verktyg som är populära är Osmo där man bland annat kan träna på färg och form på ett roligt och lekfullt sätt.

Programmeringsrobotarna BlueBot och BeeBot är populära både hos de yngre barnen som hos de äldre. De yngre tycker det är spännande att trycka på knapparna och se vart roboten hamnar. De äldre barnen tycker det är ett kul sätt att få tänka till och räkna ut hur man ska trycka för att roboten ska komma dit de vill.

Webbägget är ett kul sätt att utforska på genom appens förmåga att kunna förstora olika objekt. Tillsammans med en projektor blir bilden enorm och ett tillfälle att verkligen förstå och diskutera hur något ser ut.

Läroplanen för förskola

Alla aktiviteter som genomförs tar avstamp i läroplanen. Här är några citat ur förskolans läroplan som kopplas direkt till digitalisering:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen med hjälp av olika tekniker, material och redskap."

"Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande."

"Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjligheter att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen."

Kontakt

Expandera Minimera

Barn- och utbildningsförvaltningen
0380-51 72 20
bukontoret@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.