Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan

När någon avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras. Ansökan om dödsboanmälan görs hos medborgarkontoret.

När görs en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan görs om tillgångarna i dödsboet inte är mer än begravningskostnaderna och övriga kostnader i samband med dödsfallet. Det får till exempel inte finnas tillgångar i form av fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.

Hur går det till?

Medborgarkontoret handlägger och utreder ansökningar om dödsboanmälan. Efter utredning görs sedan en dödsboanmälan av medborgarkontoret, under förutsättning att den avlidne var folkbokförd i Nässjö kommun den 1 november året före dödsfallet.

Om folkbokföringskommun och vistelsekommun (den kommun där den avlidne var bosatt) inte överensstämmer görs dödsboanmälan av medborgarkontoret, om den avlidnes vistelsekommun var Nässjö.

För mer information, kontakta medborgarkontoret.

Kontakt

Expandera Minimera

Dödsboanmälan
Ansvarig handläggare medborgarkontoret
0380-51 74 06 eller 0380-51 80 67

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.