Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stöd till ett självständigt liv

Oavsett omfattning på stöd och hjälp som du får från Nässjö kommun i vardagen, är det viktigt att du som person får möjlighet att leva ett självständigt liv.

Det stöd och den hjälp du får från Nässjö kommun ska alltså uppfylla två syften: att ge dig vård, omsorg och stöd i det du inte kan utföra själv, men samtidigt hjälpa dig att fortsätta och utveckla dina möjligheter att vara en fri och självständig individ.

Därför har medarbetarna i Nässjö kommun ett dubbelt uppdrag varje gång de kommer till dig: att kombinera metoder och arbetssätt så att du får stöd och hjälp i att utföra det du har svårighet att klara själv, men samtidigt på bästa sätt hjälpa dig att bibehålla och utveckla dina möjligheter till att leva ett självständigt liv.

Vad innebär det här i vardagen, för dig som har vård, omsorg och stöd från Nässjö kommun?

Ett exempel: Om du har hjälp på morgonen för att klä på dig, så kommer personalen att hjälpa dig med det du inte kan, och du får utföra det du kan själv. Det kan till exempel innebära att personalen hjälper dig att sätta på dig blusen/skjortan och att du själv knäpper knapparna. I klartext betyder det att personalen kommer att stå bredvid dig när du knäpper knapparna. Även om det skulle ha gått fortare om de som personal knäppt knapparna också ”när de ändå är där”.

Varför gör vi så här? Vore det inte bättre att spara tid för personalen och samtidigt ge dig service? I det korta perspektivet vore det naturligtvis en tidsbesparing att ge personalen i uppdrag att knäppa knapparna också. Och naturligtvis vill vi ge dig service och vi vill att du ska känna dig nöjd med de insatser du får-

Men i det låga loppet blir det dubbelt negativt om personalen utför något som du kan eller skulle kunna göra.

För det första kommer du som har hjälp med att sätta på dig blusen/skjortan att få sämre och sämre funktion i händerna när du inte använder dem. I just påklädningssituationen kanske det inte spelar så stor roll, men i ditt liv i övrigt kommer det att bli en klar nackdel när dina händer fungerar sämre. När dina händer fungerar (det kanske går lite långsamt, men det går!) så har du fortfarande möjlighet att bre din egen smörgås, hålla i din egen kaffekopp när du fikar tillsammans med familj, vänner eller i föreningslivet. Du kan också trycka på knapparna på fjärrkontrollen när du vill titta på TV och så vidare.

Så genom att du får möjlighet att göra det du kan i en situation, får du alltså möjlighet att fortsätta vara självständig i många andra sammanhang också.

För det andra: När du blir mer begränsad i vad du kan göra själv, kommer du också att över tid behöva mer stöd och hjälp i vardagen. Naturligtvis ska du ha det stöd och den hjälp du behöver. Men erfarenheten visar att de finns en risk att du upplever dig begränsad, och ibland att du har förlorat din frihet, när stödet och hjälpen ökar i omfattning.

 Individens Behov I Centrum - IBIC

Det arbetssätt vi i Nässjö kommun arbetar efter heter IBIC och står för "Individens Behov I Centrum". IBIC kan beskrivas som ett stöd för att ta reda på och dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. Eller i klartext:

  • Hur är nuläget?
  • Vilka resurser har den enskilde (vad den enskilde kan själv men också vilka möjligheter som finns i t.ex. bostaden)
  • Vad vill du som enskild klara av ”i en framtid” / om sex månader / om ett år, som du inte klarar av på egen hand idag?
  • Vilket resultat blev det av de insatser som du som enskilde fick?

Det handlar alltså både om att identifiera behov som finns idag, men också att ta reda på vad en insats ska leda till. Genom att arbeta strukturerat utifrån IBIC både i utredning, genomförande och utvärdering får vi gemensam med dig tillgång till relevanta fakta. Både när vi möter dig för att identifiera hur du har det idag, bestämma vad du behöver hjälp med kontra vad du klarar själv, när vi genomför arbetsuppgifterna hemma hos dig, och när vi gemensamt utvärdera om insatserna har varit till nytta för dig, är vår ambition att du ska uppleva att det finns en röd tråd i det vi gör.

Det betyder i klartext att:

  • Socialsekreterare som du möter när du ansöker om stöd och hjälp, använder IBIC för att utreda dina behov och ta beslut om vilket stöd och hjälp du behöver och har rätt till.
  • Legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) utgår också från IBIC. Det kan till exempel vara när de tar reda på vilken omläggning som är bäst för ditt sår, vilka hjälpmedel du behöver för att klara av vardagen eller vilket träningsprogram som är bäst för att hjälpa dig att komma igång efter frakturen.
  • Omvårdnadspersonal, det vill säga personal inom funktionshinderomsorgen, inom hemtjänsten eller på det särskilda boendet, utgår ifrån IBIC när de utför uppdragen som socialsekreterare eller legitimerad personal har beslutat om.
  • Efter sex månader, eller tidigare, utvärderar vi tillsammans med dig om de insatser som du har fått, har gett det resultat som var tänkt.

Vad som är målet med de insatser du får genom Nässjö kommun varierar så klart. Ibland är målet att bibehålla det som finns idag, det vill säga att du inte ska bli sämre. Ibland är målet att du ska få stöd under en begränsad tid för att sedan klara dig själv igen eller i alla fall med mindre stöd och hjälp. Ibland är målet att de sista dagarna, veckorna, i livet ska vara värdiga och utan smärta.

Oavsett vad målet är med insatsen som just du får, är det mycket värdefullt att ta reda på och skriva ner målet. Då vet både du och personalen vad som är viktigt att fokusera på.

Genom att alla yrkesgrupper inom Nässjö kommun arbetar inom samma ramverk, IBIC, så kommer våra gemensamma insatser att ha samma mål: att du ska få stöd, vård och omsorg i det du inte kan göra själv och att du samtidigt ska få stöd i att fortsätta vara en självständig individ.

Att arbeta enligt IBIC är ett arbetssätt som Socialstyrelsen rekommenderar. Mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar redan efter IBIC-modellen. De flesta kommuner har beslutat om att IBIC ska vara det arbetssätt som socialförvaltningen bedriver sitt arbete utifrån.

Information kring IBIC som broschyr Pdf, 561.5 kB.Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.