Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF, är ett samrådsorgan mellan kommunens förvaltningar och de handikapporganisationer som är verksamma i kommunen.

Rådets uppgift är att verka för att kommunens förvaltningar beaktar funktionshinderfrågor i sin verksamhet och inhämtar synpunkter från personer med funktionshinder och deras organisationer.

Rådet har idag 14 ledamöter:

  • sex från kommunens nämnder
  • åtta representanter från i kommunen verksamma handikapporganisationer.

Varje representant har en utsedd ersättare.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Länk till reglemente Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor  

Protokoll

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.