Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF, är ett samrådsorgan mellan kommunens förvaltningar och de handikapporganisationer som är verksamma i kommunen.

Rådets uppgift är att verka för att kommunens förvaltningar beaktar funktionshinderfrågor i sin verksamhet och inhämtar synpunkter från personer med funktionshinder och deras organisationer.

Rådet har:

  • 14 ledamöter, varav sex från kommunens nämnder
  • åtta representanter från i kommunen verksamma handikapporganisationer
  • en utsedd ersättare för varje representant
  • sammanträde fyra gånger per år.

Länk till reglemente Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Pdf, 122.1 kB.

Protokoll


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.