Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avgifter för omsorg i särskilt boende

Enligt socialtjänstlagen. Till dig som bor i något av Nässjö kommuns särskilda boenden. 

Inkomsten styr

Det är din inkomst som avgör hur hög din omsorgsavgift blir. Avgiften kan aldrig bli högre än 2 574 kr i månaden. Som inkomst räknas dina vanliga skattepliktiga inkomster, men även bostadsbidrag eller bostadstillägg.

Är du gift, och ni bor tillsammans, delas er sammanlagda inkomst lika mellan dig och din make/maka. Vid samboförhållande gäller separat ekonomi.

Bostadsstöd

Har du inte sökt bostadsbidrag eller bostadstillägg sedan tidigare, uppmanas du att göra det. Ålderspensionärer söker via Pensionsmyndigheten. Övriga ringer Försäkringskassan.

Pensionsmyndigheten 0771-776 776
Försäkringskassan 0771-524 524

Avgiftsberäkning

För att få fram din avgift räknar kommunen först ut dina levnadsomkostnader. Det beloppet kallas förbehållsbelopp och är den summa varje person har rätt att behålla av sin inkomst innan kommunen kan ta ut avgift.

  • Förbehållsbeloppet för ensamstående är 7 062 kr/månad.
  • Förbehållsbeloppet för gifta makar är 5 761 kr/person och månad.

Vid eventuella levnadsomkostnader som är högre än normalt, på grund av till exempel arvode till god man, kan förbehållsbeloppet höjas efter prövning.

När ditt förbehållsbelopp är framräknat anpassar kommunen omsorgsavgiften efter det.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan är något som måste skickas in till socialförvaltningen varje år. Anmälan gör du via e-tjänsten,
Inkomstanmälan för insatser via socialtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kan du av någon anledning inte fylla i ansökan digitalt finns den även i en utskrivbar upplaga inne i E-tjänstmodulen om du klickar på "Hämta blankett".

  • Beräknad inkomst och boendekostnad anges för 2024.
  • Räntor och utdelningar på kapital anges per 2023-12-31.
  • Avgiften påverkas inte av din förmögenhet.

Avgiften kan fastställas först när korrekta uppgifter om inkomster och hyra/boendekostnader inkommit till kommunen. Du ska alltid meddela ändrade förhållanden under pågående år.

För dig som inte har något avgiftsbeslut från föregående år måste en individuell beräkning göras. Kontakta socialförvaltningens avgiftshandläggare för mer information.

Är du gift/registrerad partner eller sammanboende ska inkomstuppgifterna för båda parter lämnas in.

Kommunen hämtar löpande pensionsuppgifter som Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan betalar ut.

Dina personuppgifter registreras i kommunens verksamhetssystem och hanteras enligt GDPR (uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen).

Avgifter

Avgift som ingår i högkostnadsskydd/maxavgiften:

  • Omsorgsavgift: 2 574 kr/månad

Avgift som INTE ingår i högkostnadsskydd/maxavgiften:

  • Matabonnemang: 4 644 kr/månad
  • Förbrukningsartiklar: 160 kr/månad

Svar på frågor

Om du har frågor kring vård och omsorg eller dina avgifter kontaktar du kommunens
kontaktcenter på 0380-51 80 00. Öppet helgfria måndagar-torsdagar 8-12 och
12.45-17 samt fredagar 8-12 och 12.45-16.30.
Avgiftshandläggarnas telefontid är helgfria vardagar 09.30–11.30.

Kontakt

Expandera Minimera

Avgiftshandläggare vid socialförvaltningen
0380-51 85 45, 0380-51 85 14

Telefontid vardagar 9.30–11.30


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.