Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avgifter för omsorg i särskilt boende

Enligt socialtjänstlagen. Till dig som bor i något av Nässjö kommuns särskilda boenden. 

Inkomsten styr

Det är din inkomst som avgör hur hög din omsorgsavgift blir. Avgiften kan aldrig bli högre än 2 139 kr i månaden. Som inkomst räknas dina vanliga skattepliktiga inkomster, men även bostadsbidrag eller bostadstillägg.

Är du gift, och ni bor tillsammans, delas er sammanlagda inkomst lika mellan dig och din make/maka. Vid samboförhållande gäller separat ekonomi.

Bostadsstöd

Har du inte sökt bostadsbidrag eller bostadstillägg sedan tidigare, uppmanas du att göra det. Ålderspensionärer söker via Pensionsmyndigheten. Övriga ringer Försäkringskassan.

Pensionsmyndigheten 0771-776 776
Försäkringskassan 0771-524 524

Avgiftsberäkning

För att få fram din avgift räknar kommunen först ut dina levnadsomkostnader. Det beloppet kallas förbehållsbelopp och är den summa varje person har rätt att behålla av sin inkomst innan kommunen kan ta ut avgift.

  • Förbehållsbeloppet för ensamstående är 6 878 kr/månad.
  • Förbehållsbeloppet för gifta makar är 6 045 kr/person och månad.

Vid eventuella levnadsomkostnader som är högre än normalt, på grund av till exempel arvode till god man, kan förbehållsbeloppet höjas efter prövning.

När ditt förbehållsbelopp är framräknat anpassar kommunen omsorgsavgiften efter det.

Inkomstanmälan

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift ska du fylla i blanketten Inkomstanmälan. Blanketten lämnas ut i samband med biståndsbeslutet. Ifylld och undertecknad inkomstanmälan ska lämnas inom 21 dagar.

Beräknad inkomst och boendekostnad anges för 2021. Räntor och utdelningar på kapital anges per 2020-12-31. Avgiften påverkas inte av din förmögenhet.

Avgiften kan fastställas först när korrekta uppgifter om inkomster och hyra/boendekostnader inkommit till kommunen.

Du ska alltid meddela ändrade förhållanden under pågående år.

Är du gift/registrerad partner eller sammanboende ska inkomstuppgifterna för båda parter lämnas in.

Kommunen hämtar löpande pensionsuppgifter som Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan betalar ut.

Dina personuppgifter registreras i kommunens verksamhetssystem och hanteras enligt GDPR (uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen).

Avgifter

Avgift som ingår i högkostnadsskydd/maxavgiften:

  • Omsorgsavgift: 2 139 kr/månad

Avgift som inte ingår i högkostnadsskydd/maxavgiften:

  • Matabonnemang: 4 356 kr/månad
  • Förbrukningsartiklar: 130 kr/månad

Svar på frågor

Om du har frågor kring vård och omsorg, kontakta din handläggare via medborgarkontoret: 0380-51 80 00.

Om du har frågor gällande dina avgifter, kontakta kommunens avgiftshandläggare vid socialförvaltningen: 0380-51 85 45 eller 0380-51 85 14. Telefontid vardagar kl 09.30–11.30.

Kontakt

Expandera Minimera

Avgiftshandläggare vid socialförvaltningen
0380-51 85 45, 0380-51 85 14

Telefontid vardagar 9.30–11.30


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.