Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stöd- och återhämtningscenter

Stöd- och återhämtningscenter för vuxna personer med psykisk ohälsa.

På kommunens stöd- och återhämtningscenter finns aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa. Här ges möjligheter till gemenskap, samvaro och relationsskapande. Det är en mötesplats både för personer med psykisk ohälsa, närstående och personal. Hit är du välkommen under öppettiderna för att bara ta en kaffe eller delta i en av alla våra studiecirklar eller aktivitetsgrupper.

Stöd- och återhämtningscenter ska ge dig med psykisk ohälsa stöd i din återhämtningsprocess. Hit är alla välkomna och det krävs inget biståndsbeslut.

Hit kan du komma för att ta dig en kopp kaffe, spela kort och läsa tidningen. Stöd- och återhämtningscenter erbjuder också ett antal olika aktivitets- och samtalsgrupper eller varför inte gå en kurs via Recovery College.

Peer Support en ny profession inom vård och omsorg och på stöd- och återhämtningscenter arbetar två peer support. Peer support är en certifierad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som arbetar i kommunen med att stötta andra i deras återhämtning.

Att få stöd av en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning ger hopp, skapar en känsla av sammanhang och stöttar dig till att hitta din väg till återhämtning. Det krävs inga beslut för att kontakta peer support.

På stöd- och återhämtningscenter kommer det erbjudas kurser via Recovery College Jönköpings län. Recovery College är ett lärandecenter som erbjuder kurser i återhämtning från psykisk ohälsa. Kurserna är gratis och öppna för alla.

Återhämtning innebär inte nödvändigtvis det samma som att vara frisk och symtomfri, det kan i stället handla om att hitta vägar till att må bättre. Recovery College erbjuder kurser som är till för att stödja dig i din återhämtning, stärka dig i din kunskap om vad du kan göra och klara av själv samt öka kunskapen kring psykisk hälsa.

För vem?

Kurserna riktar sig till dig som är i en återhämtningsprocess eller till dig som är anhörig eller står nära någon som mår dåligt. Kurserna är bland annat till för att öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa och hur du återhämtar dig från en sådan situation. Andra kurser syftar till att stärka dig i vad just du kan göra för att må så bra som möjligt och hitta de verktyg som fungerar för just dig

Kurserna riktar sig även till personer som arbetar inom exempelvis psykiatrin. Det innebär att ni du som kursdeltagare både kan vara privatpersoner och yrkesverksamma. Målet är att ni som deltagarena ska kunna lära av varandra och kunna vara med och påverka innehållet i kurserna.

För att se aktuella kurser som kommer vara på stöd- och återhämtningscenter och anmälning till kurser gå in via länken Recovery College - Kommunal utveckling Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(H)järnkoll är en organisation som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykisk funktionsnedsättning.

Stöd- och återhämtningscenter erbjuder i samarbete med (H)järnkoll olika självhjälpsgrupper. För att delta i en självhjälpsgrupp behöver du inte vara på ett visst sätt. Det som samlar gruppen är viljan att prata och samtala med andra i liknande situation för att kunna bygga en så bra framtid som möjligt tillsammans.

För mer information eller anmälan till samtalsgrupp se länk: BAKFICKAN - Hjärnkoll Jönköping (hjarnkoll.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödinsatsen är en stödjande och vägledande insats för personer med behov av stöd kring sin psykiska hälsa. Insatsen än frivillig, kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut. Stödinsatsen erbjuds högst fyra gånger under en fyraveckorsperiod. Fokus under dessa veckor är självständighet utifrån individens behov.

Stödinsatsen hjälper till att kartlägga dina behov, stödja dig i att ta steg för ökad delaktighet och öka din kunskap om var du ska vända dig i olika frågor. Vi stöttar även i kontakt med myndigheter och sjukvård med mera. Stödinsatsen beslutar inte om stöd, vård eller service, tar inte över vård och behandling, tar inte heller över myndigheternas ansvar för samordning och ersätter inte det arbete som utförs av exempelvis god man, fövaltare boendestöd, kontaktperson eller personlig assistent.

För vem?

Stödinsatsen finns till för dig som har svårigheter i det dagliga livet och är i behov av stöd och vägledning med din psykiska hälsa. För att ta del av stödinsatsen behöver du vara 18 år och skriven i Nässjö kommun.

Om du har frågor eller söker mer information kopplat till anhörigstöd psykisk ohälsa eller att vara anhörig till person med npf-diagnos, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på stöd- och återhämtningscenter.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.