Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Gruppbostad funktionshinder

Gruppbostad funktionshinder

I Nässjö kommun finns åtta gruppbostäder för funktionshindrade.

Syftet med grupp­boendet är att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att skapa sig ett eget hem.

Ansök om boende i gruppbostad

För att få ytterligare information om gruppbostad eller för att ansöka om insatsen, kontakta biståndshandläggare.

Personal

Personalen som arbetar på våra gruppbostäder har utbildning inom vård och omsorg alternativt barn och fritidsprogrammet på gymnasienivå, har en eftergymnasial utbildning eller högskoleprogram. Kunskapen hålls levande genom fortbildning och pedagogisk handledning.

Gruppbostaden är bemannad dygnet runt, årets alla dagar.

Arbetssätt

Vårt arbete grundar sig på respekt för din integritet och ditt självbestämmande. Hos oss får du ett eget hem och vi tar hänsyn till dina behov och önskemål samt anpassar våra arbetsmetoder utifrån dina egna förutsättningar.

Inflytande

Du erbjuds en egen kontaktman i vår personalgrupp som tillsammans med dig ser till att du får det stöd som du behöver. Du erbjuds delta i husmöte och brukarråd, för att öka inflytandet för dig. På vissa gruppbostäder finns en förslagslåda där du kan lämna synpunkter anonymt.


 

Kontakt

Expandera Minimera

Biståndshandläggare
Du når biståndshandläggarna via medborgarkontoret, telefon 0380-51 80 00

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.