Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du först undersöka alla andra möjligheter till egen försörjning. Har du till exempel pengar på banken, aktier eller fonder så måste du först använda dem. Även fastigheter och fordon ses som tillgångar som kan påverka din rätt till bistånd. Har du någon form av inkomst räknas den av från biståndet,
Detta räknas som inkomst.

Är du arbetslös behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste vara villig att ta emot eventuellt erbjudet arbete eller annan sysselsättning, både från Arbetsförmedling och socialtjänst.

Om du på grund av hälsoskäl inte kan arbeta behöver du kunna styrka detta genom aktuellt läkarintyg från sjukvården.

Vad ska biståndet räcka till?

Det ekonomiska biståndet är tänkt att räcka till det nödvändigaste och baseras dels på det som kallas riksnormen, dels på andra skäliga kostnader.

Riksnormen och dess belopp bestäms årligen av regeringen och ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Utöver riksnormen kan du även ha rätt till andra utgifter som exempelvis:

 • boendekostnad
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • bredband
 • fack- och a-kassa
 • medicin och läkarbesök

Du kan även ha rätt till enstaka kostnader som uppstår då och då såsom tandvård och glasögon.

Ansökan

Ansökan görs digitalt. Har du frågor eller saknar e-legitimation, eller av andra skäl inte kan ansöka digitalt kan du kontakta enhet ekonomiskt bistånd på telefonnummer 0380-51 85 71, telefontid 8.30-9.30, måndag, tisdag, torsdag, fredag. Tänk på att viss väntetid kan förekomma, så kontakta oss så snart som möjligt när behov av ekonomiskt bistånd finns.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd. Bedömning görs utifrån din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som finns för att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Du behöver lämna uppgifter om boende, familjeförhållande och ekonomi. Du måste kunna styrka dina uppgifter med skriftliga handlingar. Det är viktigt att du lämnar alla uppgifter som efterfrågas för att inte riskera att få ett avslag på din ansökan.

Lämnar du oriktiga uppgifter kan du åtalas för bidragsbrott,
Bidragsbrottslag (2007:612), Sveriges riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan via e-tjänst,

När du ansöker för första gången:
Ekonomiskt bistånd - nyansökan, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du redan har ett pågående ärende:
Ekonomiskt bistånd - återansökan, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

När utredning är klar meddelas du skriftligt om ditt beslut. Om din ansökan beviljas så utbetalas biståndet till ditt konto via ditt personnummer med så kallad SUS-anslutning. Är du osäker på om ditt konto är SUS-anslutet kan du kontakta Swedbank, oavsett vilken bank du själv har.

Återbetalning

Ibland måste biståndet återbetalas. Detta gäller exempelvis när bidraget betalas ut som förskott på förmån, till exempel om du väntar på annan ersättning såsom sjukersättning, sjukpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd eller vid arbetskonflikt

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga. En överklagan ska göras inom tre veckor från att du tagit del av beslutet. Exakt hur du gör kan du se på det beslut som du fått skickat till dig.

Överklagan lämnas till din handläggare som bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om bedömning är att beslutet ska stå kvar skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten som i sin tur prövar ansökan.

Har du svårigheter att själv göra din överklagan kan du få hjälp av din handläggare.

Sekretess

Att du får försörjningsstöd och de uppgifter du lämnar till socialförvaltningen behandlas med sekretess och din handläggare har tystnadsplikt. Uppgifter får inte lämnas ut till obehöriga utan ditt samtycke.

Kontakt

Expandera Minimera

Enhet ekonomiskt bistånd

Om du saknar handläggare eller har generella frågor kan du kontakta vår rådgivning på telefon 0380-51 85 71, telefontid 8.30-9.30, alla helgfria vardagar utom onsdag.

Vill du komma i kontakt med en specifik handläggare erbjuder de telefontid mellan kl. 8.30-9.30 alla helgfria vardagar utom onsdag. Saknar du direktnummer når du dem via kommunens kontaktcenter,
0380-51 80 00.

Kontaktcenter

0380-51 80 00
kontaktcenter@nassjo.se
Rådhusgatan 28
571 31 Nässjö

Socialjouren

Utanför kontorstid har socialjouren ansvar för akuta nödsituationer i sociala ärenden som inte kan vänta till nästa vardag.

Det kan handla om barn och unga som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjouren når du via larmnumret 112.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.