Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (det som tidigare kallades försörjningsstöd eller socialbidrag).

Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du först undersöka alla andra möjligheter till egen försörjning. Har du till exempel pengar på banken eller aktier så måste du först använda dem. Har du någon form av inkomst räknas den av från biståndet.
Detta räknas som inkomst

Är du arbetslös måste du vara beredd att ta det arbete du eventuellt erbjuds.

Boka tid för utredning

För att ta reda på om du behöver ekonomiskt bistånd gör socialförvaltningen en utredning. Du bokar själv tid för ett besök. Du måste kunna styrka dina inkomster och utgifter, och du behöver ta med dig en del ekonomisk information till besöket. 
Inför ditt besök

Hur stort är biståndet och vad ska det räcka till?

Det ekonomiska biståndet är tänkt att räcka till det nödvändigaste, och baseras på den så kallade riksnormen.
Beräkna biståndets storlek

Utbetalning

När du fått ditt bistånd beviljat betalas pengarna ut via bankgiro. Det tar oftast 3-4 dagar.

Återbetalning

I bland måste biståndet återbetalas. Detta gäller exempelvis när bidraget betalas ut som förskott på förmån, t.ex. sjukersättning, sjukpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd eller vid arbetskonflikt.

Överklagan

Ett beslut om ekonomiskt bistånd kan överklagas.
Överklaga ett beslut

Sekretess

De uppgifter du lämnar till socialförvaltningen behandlas med sekretess.
Sekretess

Ansökan om ekonomiskt bistånd via e-tjänst

Socialjouren

Expandera Minimera

Utanför kontorstid har socialjouren ansvar för akuta nödsituationer i sociala ärenden som inte kan vänta till nästa vardag.

Det kan handla om barn och unga som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjouren når du via larmnumret 112.

Kontakt

Mottagningsgruppen ekonomiskt bistånd
Telefontid alla helgfria vardagar utom onsdag kl. 08.30-09.30, telefon 0380-51 85 71.

Vill du komma i kontakt med din egen handläggare erbjuder de telefontid mellan kl. 8.30-9.30 alla helgfria vardagar utom onsdag.

Medborgarkontoret
0380-51 80 00
medborgarkontoret@nassjo.se
Rådhusgatan 28
571 31 Nässjö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.