Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Norra Alsberg - Centrum

I början av 2024 inleddes arbete med att anlägga en cykelväg i det nybyggda bostadsområdet Alsberg. När den är färdigställd kommer man kunna gå och cyckla in till centrala Nässjö.

Arbetet beräknas pågå mellan vecka 2-27. Den nya sträckan kommer sammanfogas med redan befintliga cykelvägar i området och möjliggöra cykling eller promenad hela vägen från Alsberg till centrum, en sträcka på cirka två kilometer.

Under tiden arbetet pågår kommer Åkerögatan att smalnas av vilket innebär begränsad framkomlighet för all trafik.

En av målsättningarna med Nässjö kommuns trafikstrategi är att andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik inom, till och från Nässjö stad ska öka medan andelen resor med bil ska minska.

Nässjö kommun arbetar med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Målen ska skydda planeten från klimatförändringar och göra världen tryggare, rättvisare och mer jämlik för alla.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.