Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Särskilt boende äldre

Särskilt boende är avsett för äldre med ett större behov av hjälp och omvårdnad. Det finns både äldreboenden och boenden för personer med demenssjukdom. Den som har behov av att bo på ett särskilt boende för äldre ansöker om det via kommunens socialsekreterare.

Personal

På boendena arbetar vårdutbildad personal hela dygnet. Sjuksköterska finns i huset dagtid, och sjukgymnast och arbetsterapeut vid behov.

Aktiviteter

I veckorna erbjuds du som bor på särskilt boende två aktiviteter om dagen på avdelningen. till exempel promenad, läsa tidning, sjunga eller baka.

Andra exempel på gemensamma aktiviteter kan vara trubadurkvällar, after work, modevisningar, musikquiz, teater, "spabehandling", resor, biokvällar eller smakprovningar av olika slag. Varannan vecka genomför Studieförbundet Vuxenskolan olika aktiviteter.

Kyrkorna i närheten kommer och håller gudstjänst och andakt vissa dagar.
Storhelger firas givetvis.  

Individuellt utformad hjälp

När du flyttar in i ett särskilt boende erbjuds du en individuell genomförandeplan som utformas tillsammans med din kontaktman. Den individuella genomförandeplanen ska beskriva vilket stöd du önskar få och vilka behov du har.

Inflytande och delaktighet

Det finns flera olika forum för inflytande och delaktighet för dig som bor i särskilt boende.

Mer information Inflytande och delaktighet

Kontaktman

Du som bor i särskilt boende har en egen kontaktman .Det är en person ur personalen som har ett särskilt ansvar för dig, lär känna dig och hjälper dig med kontakter med sjukvård, anhöriga och annat.


Kontakt

Expandera Minimera

Socialsekreterare
Du når socialsekreterare via medborgarkontoret, telefon 0380-51 80 00,
08.30-09.30 måndag tisdag, torsdag och fredag.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.