Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens nämnder.

Rådet ska stärka inflytandet och vara ett referensorgan i frågor som rör äldre. Rådet består av tio ledamöter, därav:

  • en representant för kommunstyrelsen
  • en representant för socialnämnden
  • åtta representanter från i kommunen verksamma pensionärsorganisationer.

Varje representant har en utsedd ersättare.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Länk till reglemente som gäller från och med 2015-01-01

Protokoll

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.