Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens nämnder.

Rådet ska stärka inflytandet och vara ett referensorgan i frågor som rör äldre. Rådet består av tio ledamöter.

  • en representant för kommunstyrelsen
  • en representant för socialnämnden
  • åtta representanter från i kommunen verksamma pensionärsorganisationer.
  • en utsedd ersättare för varje representant
  • sammanträde fyra gånger per år.

Information om reglemente,
Reglementen och delegationsordningar

Protokoll


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.