Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny
Illustration där människor promenerar på en gatan. I bakgrunden finns ett hus och en parkmiljö.

Stadskärneutveckling

En levande och fungerande stadskärna är en viktig faktor för kommunens attraktivitet när det gäller att attrahera medborgare, företag och arbetskraft till kommunen.

Staden som helhet och stadsmiljön blir alltmer viktigt för livskvalitet och utveckling. En attraktiv stadskärna påverkar inte bara det absoluta närområdet utan hela kommunen.

Stadsvision Nässjö stadskärna

I juni 2023 antog fullmäktige en vision för Nässjö stadskärna. Mycket har hänt, staden har utvecklats på väg mot visionen och nu har den uppdaterats. Målsättningen med visionen ligger kvar men omvärlden förändras och nya tankar och idéer har framkommit, inte minst i samarbete med stadens handlare och fastighetsägare.
Stadsvision Nässjö stadskärna 4.0 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Gestaltningsprogram

Ett av målen i arbetet med utvecklingen av stadskärnan är att den ska ha en hög kvalitet på arkitektur och utformning av de offentliga rummen. För att nå det målet har tekniska servicenämnden samt miljö- och byggnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) antagit ett gestaltningsprogram för Nässjö.
Gestaltningsprogram Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00