Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Västra staden

Västra staden

Samhällsplaneringskontoret har tagit fram en detaljplan för etapp ett i Västra staden, en helt ny stadsdel väster om Resecentrum i Nässjö. Detaljplanen har varit ute på samråd.

En samrådsredogörelse kommer att presenteras. Detaljplanen upprättas för att visionen i Västra stadens planprogram ska bli verklighet. Västra staden planeras bli en modern, klimatsmart, sjönära och grönskande stadsdel som ligger mitt i händelsernas centrum. Här finns både bostäder och arbetsplatser.

Etapp ett är det första området som detaljplaneras i Västra staden. Samrådet pågick i januari 2022.

Planprogram

Kommunfullmäktige godkände i december 2022 ett planprogram för Västra staden. Arbetet med planprogrammet inleddes 2018 med flera medborgardialoger, både fysiska och digitala. Utifrån medborgarnas idéer skapades en vision och översiktliga ställningstaganden för hur Västra staden ska utvecklas.

Planprogrammet för Västra staden var ute på samråd i november 2021. Kommuninvånare gavs möjlighet att läsa och lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna har sammanställas i en samrådsredogörelse som visar hur de olika synpunkterna har beaktats.

Planprogrammet beskriver hur Västra staden ska utvecklas och vad området har för speciella förutsättningar.

Etappvis detaljplanering och utbyggnad

Västra staden är ett långsiktigt projekt, vilket innebär att området detaljplaneläggs och byggs ut i etapper. Arbete pågår med detaljplan för etapp 1.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.