Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan etapp 1

Nu arbetar samhällsplaneringskontoret med att ta fram en detaljplan för etapp ett i Västra staden, en helt ny stadsdel väster om Resecentrum i Nässjö.

Detaljplanen upprättas för att visionen i Västra stadens planprogram ska bli verklighet. Västra staden ska bli en modern, klimatsmart, sjönära och grönskande stadsdel som ligger mitt i händelsernas centrum. Här finns både bostäder och arbetsplatser. Etapp ett är det första området som detaljplaneras.

Detaljplanen var ute på samråd 13 december 2021–28 januari 2022. Just nu bearbetar vi inkomna synpunkter och arbetar vidare med detaljplanen, nästa steg är att gå ut på granskning och därefter kan detaljplanen antas.

Förslaget som var ute på samråd

Kontakt

Expandera Minimera

Planarkitekt
Erik Helkimo
0380-51 84 29
erik.helkimo@nassjo.se

Utvecklingsstrateg
Dennis Lundquist
0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.