Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Planprogram

Västra stadens planprogram beskriver visionen för området och ger struktur till bebyggelse, vägnät och grönytor.

Läs planprogrammet för Västra staden,
Planprogram Västra staden Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Längst ner på sidan finns alla bilagor till planprogrammet.

Vad är ett planprogram?

Syftet med detta planprogram är att vara ett underlag för fortsatt planering av det unika läget väster om Nässjö resecentrum. Planprogrammet redovisar förutsättningarna för att omvandla området till en modern stadsdel med bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Det innehåller också en vision för området som helhet. Området kommer att detaljplaneras i etapper. Programmet utgör ett underlag för kommande detaljplaneprocesser.

Inledningsvis skedde ett antal medborgardialoger. Utifrån medborgarnas idéer togs ett förslag till planprogram fram, vilket var ute på samråd hösten 2021. Nedan hittar du samrådsredogörelsen och utredningar som har utgjort underlag till planprogrammet.

Kontakt

Expandera Minimera

Planarkitekt
Sofie Björling
0380-51 84 89
sofie.bjorling@nassjo.se

Utvecklingsstrateg
Dennis Lundquist
0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se