Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Åkraberget och området runt Handskerydssjön

Området runt Handskerydssjön i Nässjö har sedan länge varit ett välanvänt och uppskattat rekreationsområde för Nässjöborna.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsprojekt för bostäder och utveckling av Handskerydssjöområdet.
  • Bebyggelse: Villor, radhus, parhus, lägenhetshus
  • Områdets storlek: cirka 7ha
  • Villatomtsläpp: Beräknat tomtsläpp 2025
  • Byggstart: Beräknad byggstart av infrastruktur 2024
  • Lokalisering: Området Åkershäll i Nässjö.

Området

För att ta till vara och vidareutveckla de grönområden och närheten till sjön som finns har Nässjö kommun tagit fram ett planprogram för området. Planprogrammets huvudidé är att vidareutveckla området runt om Handskerydssjön med bland annat ny placering av badplatsen, fler mötesplatser och högre tillgänglighet. Delar av området som benämns Åkraberget ska exploateras för bostäder. Planprogrammet som finns ska ses som ett förslag och inriktning hur området ska utformas. Vill du se planprogrammet hittar du det här. En ny detaljplan för området behöver tas fram om det ska byggas bostäder. Nässjö kommun arbetar för närvarande med en ny detaljplan för bostäder.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se