Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nässjö citysamverkan

Nässjö citysamverkan är en samarbetsgrupp där representanter från näringslivet, fastighetsägare och Nässjö kommun finansierar och genomför projekt tillsammans för att skapa en attraktiv stadskärna.

Syftet med Nässjö citysamverkan är att skapa en välfungerande stadskärna. City ska upplevas som ett vardagsrum där alla känner sig välkomna. En levande och välfungerande stadskärna är viktig för att kommunen ska uppfattas som attraktiv, vilket i förlängningen attraherar företag och arbetskraft till kommunen samt får invånare att trivas och fler att vilja flytta hit.

Genom Nässjö citysamverkan finansieras och genomförs utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och utveckla stadskärnans utseende och innehåll för ö̈kad kvalitet och lönsamhet och samtidigt ta tillvara de förändringar som sker i vår stad och omvärld.

Så här går arbetet till

Idéer och frågeställningar som berör Nässjö city hanteras av Nässjö citysamverkan och Nässjö kommun. Arbetet utgår från stadskärnevisionens handlingsplan och en prioriterad aktivitetslista. När ett beslut om finansiering fattats aktiveras berörda arbetsgrupper med deltagare från näringslivet och kommunens förvaltningar och bolag.

Nedan finns en skiss över Nässjö citysamverkans organisation.

Sammanfattning av Nässjö citysamverkans målsättningar

 • Stadskärnan ska vara den självklara mötesplatsen och ”vardagsrummet” för alla människor oavsett kön, ålder eller ursprung.
 • Stadskärnan ska upplevas trygg och säker att vistas i under alla tider på dygnet.
 • Stadskärnan ska ha en god tillgänglighet för alla.
 • Stadskärnan ska upplevas snygg, ren och trivsam.
 • Stadskärnan ska ha en hög kvalitet på arkitektur och utformning av de offentliga rummen.
 • Stadskärnan ska ha en mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, kultur, handel, nöjen och andra verksamheter.
 • Invånare, föreningsliv och näringsliv ska känna stolthet över sin stad och vilja vara en del av att skapa en attraktiv bild av staden.
 • Stadskärnan ska ge långsiktigt hållbara förutsättningar för lönsam utveckling och drift av olika verksamheter.

Projekt som Nässjö citysamverkan genomfört

 • Ljusinstallation baserad på platsvarumärket
 • Platsvarumärket gör avtryck i centrum
 • Multifunktionella sittplatser
 • Cykelparkering vid Nässjö resecentrum
 • Väggmålningar

Kontakt

Expandera Minimera

Centrumgruppen
Stina Granberg Lindor, planeringschef
kommunledningskontor, Nässjö kommun
stina.granberg-lindor@nassjo.se

Handelsplatsutveckling
Marcus Wårdmark, affärsutvecklare
Nässjö Näringsliv, NNAB
marcus.wardmark@nnab.se

Evenemangsgruppen
Marcus Wårdmark, affärsutvecklare
Nässjö Näringsliv, NNAB
marcus.wardmark@nnab.se

Handel
Jenny Larsson
Nässjö bokhandel
nassjobokhandel@telia.com

Fastighetsägare
Håkan Axeheim
SML fastigheter AB