Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ordningsregler

Dessa föreskrifter kompletterar hyreskontraktets ”Allmänna bestämmelser”. Föreskrifterna gäller även för elev som är över 18 år och bor på boendet.

1. Allt innehav och förtäring av alkoholhaltiga drycker och andra droger är förbjudet inom elevboendet. Gäller även upplåtande av sin lägenhet till annan person än lägenhetsinnehavaren för innehav och förtäring av ovanstående. Det är inte heller tillåtet att närvara i lägenhet där alkohol och/eller andra droger finns. Överträdelse renderar uppsägning, gymnasiechef beslutar om datum. Utflyttning ska ske senast 14 dagar efter uppsägningsdatum. Personliga samtal med berörda parter är obligatoriskt.

2. Personal som misstänker överträdelse enligt punkt 1, äger rätt att beträda lägenhet/rum med hjälp av nyckel, utan boendes godkännande.

3. Alla elever behöver studiero. Ljudnivån ska vara för eget bruk och ej för grannen.

4. Deltagande i info-träffar på elevboendet är obligatoriskt.

5. Totalt rökförbud råder på elevboendet.

6. På grund av ovälkomna besök på elevboendet bör lägenhetsdörrar hållas låsta.

7. På grund av allergirisken är det förbjudet att inneha djur på elevboendet.

8. Den som gör åverkan på lägenhet, allmänna utrymmen eller inventarier är ersättningsskyldig.

9. Hänsyn och respekt visas gentemot varandra. Inga former av kränkande beteende accepteras.

10. Städning i egna och gemensamma utrymmen ska ske regelbundet.

Den som inte rättar sig efter ordningsreglerna 3-10 blir efter tre varningar – skriftliga till förälder och elev – uppsagd.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.